YAZILARIM

ALEVİLİK ve YASALAR

tarihinde yayınlandı

  ALEVİLİK ve  YASALAR   Anadolu Aleviliği,bu topraklarda yaşatılmaya başladığından günümüze kadar sürekli yok edilmeye çalışılmıştır. Bu yok etme politikası öyle sanıldığı kadar basit değildir ve oldukça da önemlidir. Osmanlı döneminde,topraklarında Sünniler,Şiiler,Ermeniler,Yahudiler, Hıristiyanlar yaşamışlar ve bunların ibadetlerine,ibadethanelerine hiçbir şey dememişler,onlara saygılı olmuşlar. Ama aynı topraklarda yaşayan, Osmanlının kuruluşunda katkıları olan,yeniçerisiyle,askeriyle her türlü özveride bulunan Alevilere […]

YAZILARIM

ALEVİLİK ve İSLAMİYET

tarihinde yayınlandı

ALEVİLİK ve İSLAMİYET İLİŞKİLERİ   Alevilik hakkında geçmişten gelen yeterli yazılı kaynak bulunmadığı için herkes kendisine göre bir Alevilik yaratıyor yada kendisine göre bir Alevilik tarifi yapıyor ve İslamla hangi konularda ne kadar örtüşüyor yada ne kadar uzaklarda duruyor bunları farklı farklı yorumluyorlar. Kendilerine Hoca denilen  birçok insanda Aleviliği Sünnilere şirin gösterme adına farklı bir […]

YAZILARIM

ALEVİLİK, CEM ve CEMEVİ

tarihinde yayınlandı

  Alevilik   Anadolu Aleviliğinin temel felsefesini oluşturan İnsan-Tanrı-Doğa iç içeliğinin en güzel örneği Hallacı Mansur’dur. Bu tür bir anlayış Hallacı Mansur’da mevcuttur ki ona; “Enel Hak” dedirtmiştir. Anadolu Aleviliğinin özgürlükçü olmasının nedenlerinden biride bireyin Tanrının  bir parça olarak  algılanmasıdır. Tarih boyunca toplumlar sayısızca düşünce akımları yaratmışlardır. Akımların birçoğu  bulunduğu topluluğa, zamana ve döneme özge […]

YAZILARIM

DÖRT KAPI KIRK MAKAM

tarihinde yayınlandı

DÖRT KAPI KIRK MAKAM Alevilikte tanrıya ulaşmanın yolu insana olan sevgi ve bunun adı ibadet etmektir. Bu ibadet tanrının ihtiyacı olduğu için değil,tatmin olmak içindir. Alevilikte Tanrı anlayışı ve Hacı Bektaş Veli öğretisi gereği. Dört kapı Şeriat,Tarikat,Hakikat,Marifet tir. Kırk makam bu dört kapının içerisinde sayılmaktadır. Dört kapı her Aleviye göre farklı tarif edilmektedir ama hiçbir […]

YAZILARIM

HIZIR ve ALEVİLER

tarihinde yayınlandı

  HIZIR ve ALEVİLER   Alevi inanç ve öğretisi içerisinde Hızır’ın ayrı bir yeri vardır. O darda,yolda  kalanlara yardım edendir. Bereket dağıtandır. Sıkışanlara yardıma koşandır. Hastaya derman dağıtandır. Hızır Alevi öğretisinde manevi  bir güçtür. Alevilikteki  Hızır ile diğer inançlardaki Hıdırellez,Hıdır İlyas anlayışı oldukça farklıdır. Aleviler belli zamanlarda Hızırın gelmesini beklerler. Hızır için oruçlar tutulur,cemler yapılır, […]