64. HÜKÜMETİN ALEVİLERE BAKIŞI

  1. HÜKÜMET VE ALEVİLER

Abbas Tan

İnsanlar iktidarlardan,yeni kurulan Hükümetlerden inanmasalar da belki diyerek beklentileri olabilir. Bizim bu konuda hiçbir beklentimiz yoktu. Ondört yıldır yapılanlar,söylenenler ortada.

Aleviliği yok etme adına yapılmayan kalmadı. Çalıştaylar,Sivil Toplum Kuruluşları aracılığla yapılan sözde sivil çalıştaylar,özel toplantılar,iftar yemekleri (Ramazanda ve Muharremde),Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine konulan sözde Alevilik dersleri.

Muhatap aldığı çakma Alevi Kurumları, çakma dedeler,çakma kanaat önderleri vb. muhatapları öne sürerek Alevi Kurumlarını görmezden gelmek, biz Alevi Kanaat önderleri ile görüşüyoruz sözleri ile geleceğe zemin hazırlamaktaydılar.

 

 

Hükümet kuruldu ve program Başbakan tarafından okundu.

Tam bir fiyasko.

Ülke nüfusunun en az üçte birini oluşturan Alevilerin sorunları bakınız ne kadar basit bir cümle ile geçiştirilmiş.

 

  1. Hükümet programında Cemevleri ve Alevilerle ilgili ifadelerle yer alan bölüm sorunlar yumağı haline gelecektir.

 

Herkesin temel hak ve özgürlüklerden en ileri derecede yararlanacağı bir Türkiye’yi hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda, toplumdaki her bireyin yaşam tarzını güvence altına alan bir yaklaşımı benimsiyoruz.

Cemevleri, eğitim sisteminde bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız. Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız.”

 

Bunu söylerken birkaç vurguyu birden yapmaktadırlar.

 

1, Yapacaklarını Alevi Kanaat önderleri ile yapacaklarını söyleyerek Alevi Kurumlarını devre dışı bırakacaklar. Kendilerince Alevi Kanaat önderi olarak ortaya çıkarttıkları kişilerle sözde işbirliği yapacaklardır. Bu insanların büyük bir kısmının Alevi dahi olmadıkları zaten bilinmektedir.

 

  1. Aleviliği İnanç olarak kabul etmeyecek. Bu güne kadar Aleviliği inanç olarak görmedikleri gibi sürekli aşağılayarak yok etmeye çalışacaklar.

 

  1. Cemevlerini ibadethane olarak görmeyecek başka bir ifade ile geçiştirecek. Alevileri Müslüman sayarak,Müslümanlarında ibadethaneleri Cami ve Mescitlerdir diyerek Cemevlerinin ibadethane olmadığını on dört yıldır tekrarlamaktadırlar.

 

  1. Üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma,derken Gazi Üniversitesindeki,Tunceli Üniversitesindeki Alevilik araştırma merkezine benzer merkezler oluşturarak Aleviliği yok etmenin en kolay yolunu bulmuş olacaklar.

Şu an okullarda okutulan Din Kültürü kitabında Alevilikte dört kapı öğretilirken, kırk makamdan birisinin Namaz kılmak,oruç tutmak,zekat vermek,Hacca gitmek,Zekat vermek denilmektedir.

Halbuki Alevilikte sayılan İslamın beş şartının hiçbirisi yoktur.

Hem Alevi öğrencilere,hem de Alevi olmayan diğer öğrencilere gerçek olmayan bilgiler verilirken yok etme politikalarını uygulamaktadırlar.

 

Alevi Kurum Temsilcileri,İnanç önderleri,Bilim adamları ve Alevi dostları yada Aleviliği bilenlerin bu konuda ne kadar büyük sıkıntı yaratacak bir Hükümet  programla ile karşı karşıya olduklarını bilmektedirler.

 

Herkes başının çaresine baksın.

Zaten kısa bir süre önce Devleti temsil edenler, Alevi Kurum Başkanlarını çağırarak, Kendinizi koruyun demişti.

 

Kendinizi koruyun,inancınızı koruyun,ailenizi koruyun,toplumu koruyun,doğayı koruyun, Ama en önemlisi Onurunuzu koruyun.

Aşk ile. 25.11.2015