ŞİİRLER

189 YİNE UZAKTAYIM

189 YİNE UZAKTAYIM

Yine uzaktayım yine sessizim
Boynum bükük bir başıma sensizim
Bazen hüzünlüyüm bazen bezginim
Buluşuruz diye avunuyorum

Boğazım düğümlü gözüm hep yaşlı
İçimdeki sevgi bazen ateşli
Yürüdüğüm yollar çamur ve taşlı
Kavuşuruz diye avunuyorum

Hastane görünce seni anarım
Gece gündüz senin için yanarım
Sıcak günde bile üşür donarım
Senin ışığınla avunuyorum

Saydığım günlerim altı yıl oldu
Açan çiçeklerim kış oldu dondu
Abbas’ım çatıya baykuşlar kondu
Yine de resminle avunuyorum.
20.12.2023

188 YİNE

Yine
Yağmur ıslanıyor, rüzgar üşüyor
Sararmış yapraklar tek tek düşüyor
Kurumuş dikenler yerde yürüyor
Doğanın yasası insan deniyor.

Depremler haykırıp canlar alıyor
Sistem bu vahşete araç oluyor
Herkes ettiğini iyi biliyor
Yaşanan olaya kader deniyor

Vardan var edenler varla yürüyor
Sevginin çırası söndü yanmıyor
Sönen kor közden de duman çıkmıyor
Başına gelene kader deniyor

Cehalet doğaya kafa tutuyor
Güçlüler zayıfı alıp yutuyor
Abbas Tan bu halden acı çekiyor
Suçu gizlemeye kader deniyor
05.12.2023

187 GÖREVDİR BİZE

187
GÖREVDİR BİZE
Dost meclisleri meyhane ise
Dostun söylediği mezedir bize
Kamilin hedefi rızalık ise
Taze Gülü alıp koklamak bize.

Meclisin bireyi yola taliptir
Ele dile bele herdem sahiptir
Güzel söz söylemek dosta hitaptır
Demi dem eylemek görevdir bize

Bağlama telleri niçin inlerler
Okunan nefesle mesaj eylerler
Enel Hak diyenler özün söylerler
Özünü dar eden mihmandır bize

Muhabbet ehline sual eylersin
Özün sözün ile kime benzersin
Dört kapıya giden yolda neylersin
Alevi diliyle anlatsan bize

Abbas Tan bu yolda yürüyen kişi
Sabır ile varır hedefe kişi
Her daim güzeldir yaptığı işi
Sevginin yolunu öğretsin bize
10.9.2023

186 YOLCU EDELİM

186 YOLCU EDELİM
Nede çabuk geçti aylar seneler
Suları çekilmiş kuru dereler
Sensiz bir başına alemi neyler
Yalınız kalanı teskin edelim

Bir damla göz yaşı ilaç oluyor
Arayan derdine derman buluyor
Sevgi pınarından  sular  çağlıyor
Sulardan içeni Rıza edelim

Ayrılık saati geldi geçiyor
Zamanı gelince herkes göçüyor
Toplumun içinden tek tek seçiyor
Sırası geleni yolcu edelim

Konanlar göçüyor yer boşalıyor
Baharı görünce gül yeşeriyor
Zamanı gelenler yola düşüyor
Abbas Tan seni de yolcu edelim.
23.9.2023

185 BENDEKİ MEKAN

185 BENDEKİ MEKAN
Ben mekanım zaman bana bağlıdır
Evreni var eden duman dağlıdır
Sırrı hakikatte yollar karlıdır
Yolunu hak eden Kamil insandır

Bendeki mekrana bende sığmaz
Kem söz söyleyeni asla duymazam
Hakikat yolunda hiç yorulmazam
Yola uymayanlar cahil insandır

Gülü sevmek için diken kırılmaz
Gerçek yoldan giden asla yorulmaz
Muhabbet bağında eğri bulunmaz
Doğru yolda giden olgun insandır

Abbas Tan söyledi dostlar dinledi
Dermansız olanlar acep neyledi
Muhabbet ehlini ilaç eyledi
Bendeki mekana sığan insandır
25.11.2022

184 RIZA ŞEHRİ

184 RIZA ŞEHRİ
Rıza şehri diye yola çıkanlar
İnsanı Kamile talip olmalı
Dört kapı kırk makam geçip gelenler
Sırrı Hakikata ermiş olmalı

Ele bele dile sahip olanlar
Aşa eşe işe ser baş verenler
Edep Erkan ile ikrar görenler
Gönül hanesine yazmış olmalı

Talip niyetiyle yola çıkanlar
Rehberi yanında bilge olanlar
Pir ile mürşide gönül açanlar
Yolun kuralına uymuş olmalı

Rehber Pir mürşidi arar dururlar
Hakikatın özü ondan sorarlar
Özü boş olana kanar dururlar
Rehber Pir Mürşidde bilgi olmalı

Rızalık kapısı hane yapısı
Demi dem edene meyin yarısı
Abbas Tan’a yeter açık kapısı
Bu kapıdan giren dostu olmalı.
21.3.2023

183 CİĞERİM YANIYOR

Yanıyor ciğerim duman tütmüyor
Acı ve kederim asla bitmiyor
Dermansız derdime ilaç yetmiyor
İçimdeki elem asla gitmiyor

Bugün dört yıl bitti biz ayrılalı
Ne de çabuk geçti hayal kuralı
Dünyalar yıkıldı sensiz kalalı
Ciğerdeki ateş hala bitmiyor

Bu gün sana geldim derdim açarım
Acıyı kederi yere saçarım
Sensiz bu alemde bil ki naçarım
Sana anlatmadım dertler bitmiyor

Erenler Erdemler sensiz büyüyor
Emirler Demirler seni bilmiyor
Yelizler uzakta sana gelmiyor
Kuzeyin sevgisi asla bitmiyor

Boynum büküldü de yürek dağlıyor
Gözyaşım akıyor sular çağlıyor
Acıyı çekenler kollar bağlıyor
Kollarım bağlandı çilem bitmiyor

Eşarbın taşında solmuş duruyor
Yanındaki boş yer neyi bekliyor
Seni düşündükçe içim acıyor
Gözümdeki yaşlar asla bitmiyor

Abbas Tan çilesiz günün geçmiyor
Gözler karardı da rengi seçmiyor
Kapandı kapılar kimse açmıyor
Senden ayrılalı çilem bitmiyor
20.12.2022

182 HUZUR VARDIR BİZİM KÖYDE

182 HUZUR VARDIR BİZİM KÖYDE

Abbas Tan
Cavlak dağda pınar olsam
Lale sümbül güle doysam
Küçük pınar çeşme olsam
Dostluk vardır bizim köyde

Gözelerde su kaynasam
Gübülükte dolsam taşsam
Ördekli ye kırdan aşsam
Huzur vardır bizim köyde

Kör pınarda mamık olsam
Paşa pınarında yatsam
Topukluda çadır kursam
Sohbet etsek bizim köyde

Tekneli pınar kurudu
Orta kavak sığır yurdu
Kevak kaya, dedem yurdu
Tarih kokar bizim köyde

Su dökülen gölgelendi
Sarı ardıç gövdelendi
Annaç kavak tepelendi
Sevgi vardır bizim köyde

Yaylaya gidenler döner
Sık meşede odun eder
Mayölende kuzu güder
Bizim köylü bizim köyde

Kız gölünde çimenlere
Çeşmeden su içenlere
Dersimliden geçenlere
Gül verirler bizim köyde

Gaklıkta keklikler öter
Çayırda eşkimen biter
Kireç kuyusunda yeter
Bülbül öter bizim köyde

Düşük taşda çift sürene
Ekinde yemlik edene
Çayırlıkta ot biçene
Su verirler bizim köyde

İnce meşe nin kurduna
Gel gübülüğün yurduna
Koca tapırın otuna
Koyun yatar bizim köyde

Sık meşe güneşe bakar
Keçi yatağında yatar
Gençler gider balık tutar
Neşe saçar bizim köyde

Tut bahçesi kavak oldu
Değirmenler batal oldu
Killiğin deresi noldu
Genç kalmadı bizim köyde

Ayılı çukura gidin
Küçük tapır yayla edin
Koca pınarda cem edin
Sohbet boldur bizim köyde

 Açıkyazıdan geçilir
Toparmutlarda durulur
Ark açarken yorulur
Ihtiyarlar bizim köyde

Abbasın mezarını geç
Kömlerin boğazını seç
Ot biçilende otu biç
Bekliyorlar bizim köyde

Kara ardıcın yörebi
Öküz ölenin sebebi
Ayılı çukurun dibi
Çift sürerler bizim köyde

Bellik kayasında kuzu
Tuz daşında verir suyu
Bizim köylerin bu huyu
Töre olmuş bizim köyde

Yaylanın kırına bakın
Cavlak dağdan sökün edin
Kengerlikten kenger edin
Mala verin bizim köyde

Boz güneyin mağarası
Çöktü Mırcenin kayası
Kırmızı haççanın tepesi
Anlatılır bizim köyde.

Her tarafı sayamadım
Anılara doyamadım
Koca göle giremedim
Gözüm kaldı bizim köyde

Kısık, köye giriş oldu
Güz geldi çiçekler soldu
Abbas Tan’ın vakti doldu
Sona geldi bizim köyde
Abbas Tan
30.11.2022
Not: Bu şiir 1960 lı yıllarda köyümüzde konuşulan köy şivesi ile kaleme alınmıştır.

 

 

180 BABALAR GÜNÜ

 

180

BABALAR GÜNÜ

Babalar gününü babalar anlar
Evlatlar daima babayı dinler
Yalınız babalar evladı bekler
Babası olmayan kim bilir neyler

Takvimden yapraklar tek tek sökülür
Yetişen meyveler yere dökülür
Yalınız kalanın boynu bükülür
Yüreği yananlar kim bilir neyler

Baba ocağıyla ana kucağı
Kimsesiz olana mola durağı
Gözden akan yaşlar ıslar yanağı
Bir başına kalan kim bilir neyler

Bin iki yüz yetmiş altı gün oldu
Evlatlar bu güne yetim mi geldi
Babalar gününde annesiz kaldı
Abbas Tan gibiler yalınız neyler
19.6.2022 

179 BU SIRRI ÇÖZMEK GEREK

179

BU SIRRI ÇÖZMER GEREKİR

 

Turnalar semaha durdu dönüyor

Rıza şehri diye yolda yürüyor

İnsanı kamiller Hakkı söylüyor

Sırrı hakikatı çözmek gerekir. 

 

Bülbüller şakıyor teller coşuyor

Güller boynu bükmüş güneş bekliyor

Sırrı hakikatı hala saklıyor

Sırrın anlamını çözmek gerekir

 

Kamil insan ile sohbet edilir

Manayı alemin sırrı çözülür

Lalü mercan inci gözle   görülür

İncinin sırrını    çözmek gerekir

 

Bu sırra erenler Kamil olurlar

Hedefin yolunu doğru bilirler

Abbas Tan gibiler yolu sürerler

Yolun süreğini çözmek gerekir. 

10.09.2022

 

178 GÜL KIYMETİ BİLENLERE

178

GÜL KIYMETİ BİLENLERE

Gülden terazi yapıyor
Gül ile  gülü tartıyor
Gülü söz ile satıyor
Gül kıymeti bilenlere

Güzel sözü az söylüyor
Kamil insanı dinliyor
Asıl manayı anlıyor
Söz kıymetin bilenlere

Bilmeyene söz söylenmez
Mecliste köşe   gözlenmez
Anlayandan sır gizlenmez
Anlatılır bilenlere

Gülüstanda gül aranmaz
Acıya ciğer dayanmaz
Kuş diliyle laf söylenmez
Kamil sözü bilenlere

Abbas Tan sözü dinlese
Dergahta gönül eylese
Rıza şehrini boylasa
Anlatacak bilenlere
30.8.2022 

 

177 GÜCÜM YETMİYOR

177

 GÜCÜM YETMİYOR

 

Harlandı ateşim yürek dağlıyor
İçimdeki sızı yolu bağlıyor
Çığlıklarım arttı dostlar duymuyor
Dosta duyurmaya gücüm yetmiyor

Hüzünlü günlerin geçer diyorlar
Çektiğim çileyi hiç görmüyorlar
Tanyeri ağardı hiç bilmiyorlar
Her gün çektiğime gücüm yetmiyor

Bülbüller şakıyor karga gülüyor
Abbas Tan bu dertle hep söyleniyor
Coşkun akan sular gölü görmüyor
Gece gündüz çektiğim de yetmiyor
29.08.2022