180 BABALAR GÜNÜ

 

180

BABALAR GÜNÜ

Babalar gününü babalar anlar
Evlatlar daima babayı dinler
Yalınız babalar evladı bekler
Babası olmayan kim bilir neyler

Takvimden yapraklar tek tek sökülür
Yetişen meyveler yere dökülür
Yalınız kalanın boynu bükülür
Yüreği yananlar kim bilir neyler

Baba ocağıyla ana kucağı
Kimsesiz olana mola durağı
Gözden akan yaşlar ıslar yanağı
Bir başına kalan kim bilir neyler

Bin iki yüz yetmiş altı gün oldu
Evlatlar bu güne yetim mi geldi
Babalar gününde annesiz kaldı
Abbas Tan gibiler yalınız neyler
19.6.2022