182 HUZUR VARDIR BİZİM KÖYDE

182 HUZUR VARDIR BİZİM KÖYDE

Abbas Tan
Cavlak dağda pınar olsam
Lale sümbül güle doysam
Küçük pınar çeşme olsam
Dostluk vardır bizim köyde

Gözelerde su kaynasam
Gübülükte dolsam taşsam
Ördekli ye kırdan aşsam
Huzur vardır bizim köyde

Kör pınarda mamık olsam
Paşa pınarında yatsam
Topukluda çadır kursam
Sohbet etsek bizim köyde

Tekneli pınar kurudu
Orta kavak sığır yurdu
Kevak kaya, dedem yurdu
Tarih kokar bizim köyde

Su dökülen gölgelendi
Sarı ardıç gövdelendi
Annaç kavak tepelendi
Sevgi vardır bizim köyde

Yaylaya gidenler döner
Sık meşede odun eder
Mayölende kuzu güder
Bizim köylü bizim köyde

Kız gölünde çimenlere
Çeşmeden su içenlere
Dersimliden geçenlere
Gül verirler bizim köyde

Gaklıkta keklikler öter
Çayırda eşkimen biter
Kireç kuyusunda yeter
Bülbül öter bizim köyde

Düşük taşda çift sürene
Ekinde yemlik edene
Çayırlıkta ot biçene
Su verirler bizim köyde

İnce meşe nin kurduna
Gel gübülüğün yurduna
Koca tapırın otuna
Koyun yatar bizim köyde

Sık meşe güneşe bakar
Keçi yatağında yatar
Gençler gider balık tutar
Neşe saçar bizim köyde

Tut bahçesi kavak oldu
Değirmenler batal oldu
Killiğin deresi noldu
Genç kalmadı bizim köyde

Ayılı çukura gidin
Küçük tapır yayla edin
Koca pınarda cem edin
Sohbet boldur bizim köyde

 Açıkyazıdan geçilir
Toparmutlarda durulur
Ark açarken yorulur
Ihtiyarlar bizim köyde

Abbasın mezarını geç
Kömlerin boğazını seç
Ot biçilende otu biç
Bekliyorlar bizim köyde

Kara ardıcın yörebi
Öküz ölenin sebebi
Ayılı çukurun dibi
Çift sürerler bizim köyde

Bellik kayasında kuzu
Tuz daşında verir suyu
Bizim köylerin bu huyu
Töre olmuş bizim köyde

Yaylanın kırına bakın
Cavlak dağdan sökün edin
Kengerlikten kenger edin
Mala verin bizim köyde

Boz güneyin mağarası
Çöktü Mırcenin kayası
Kırmızı haççanın tepesi
Anlatılır bizim köyde.

Her tarafı sayamadım
Anılara doyamadım
Koca göle giremedim
Gözüm kaldı bizim köyde

Kısık, köye giriş oldu
Güz geldi çiçekler soldu
Abbas Tan’ın vakti doldu
Sona geldi bizim köyde
Abbas Tan
30.11.2022
Not: Bu şiir 1960 lı yıllarda köyümüzde konuşulan köy şivesi ile kaleme alınmıştır.