ABF İNANÇ KURULU AÇIKLAMASI

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU İNANÇ KURULU BAŞKANININ AÇIKLAMASI ve DÜŞÜNCELERİMİZ.

ALEVİ KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Alevi inanç ve öğretisinde kimin oruç tutup kimin tutmadığı bilinmezken, toplu oruç açımı yokken inanç kurulu tarafından düzenlenen Şerii hükümlerle donatılmış Diyanet talimatı gibi bir talimatı Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği olarak kabul etmemiz asla mümkün değildir.

Cemevlerinde yemeği, içmeyi yasaklamak kimsenin haddine değildir.

Bu yasaklama sanıyoruz ki birilerinin talimatı ile hazırlanmış bir talimat ürünüdür.

Yılın on iki ayı, üçyüz altmış beş gün cemevimizde imkanlarımız ölçüsünde içecek, yiyecek ikramlarımız eksik olmayacaktır.

Aleviliği Şiiliğin içerisine sokmaya çalışanlarla Alevice mücadelemiz devam edecektir.

Aleviliği yok etme adına Diyanetle işbirliği yapanlarla da mücadelemiz devam edecektir.

İsteyen her üyemiz orucunu tutacaktır, saygıyla karşılayacağız. Oruç tutmayanlara da saygı çerçevesinde hizmetimizi sunacağız.

Günü geldiğinde Aşure malzemelerini kendi imkanlarımız la temin edip Belediyelerden bu konuda talepte bulunmayacağız.

Belediyelerin vereceği yerel hizmetlerle aşureyi karıştırmayacağız.

Aşk ile.

Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Başkanı

Abbas Tan

ABF İNANÇ YÖNETİM KURULU, BÖLGE SORUMLUSU VE SAYIN ŞUBE BAŞKANLARINA

2022 yılı 12 İmam Muharrem Orucu ve Yası 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak, 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü sona erecektir. Kurumlarımız aşure lokmalarını (çorbalarını) 11 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren, kendilerine uygun tarih ve günde pişirip dağıtabilir ve şükür kurbanlarını tığlayabilirler.

12 İmam Muharrem Orucu ve Yası inanç ve ibadetimizin en önemli erkânlarından biridir. Oruç ve yas süresince, cemevlerimizde görevli dedelerimiz, şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, gerek cemevlerimizde uyulması gereken kuralları anlatırken, gerekse topluma bilgilendirmelerde bulunurken, aşağıdaki açıklamaları göz önünde bulunduracaklardır.

1-12 gün oruç süresince düğün, nişan, sünnet törenleri ve doğum günü kutlamaları yapılmaz. Gerek okla, tüfekle, bıçakla, kılıçla hayvan vurup, kesilmez. Olta ile ya da ağ ile balık avlanmaz. Doğa tahrip edilmez. Hiç bir canlı incitilmez ve kanatılmaz. Gönül kırılmaz, kusur işlenmez.

2- 12 İmam Muharrem Orucu ve Yası süresince oruç açma saatine kadar çok zorunlu haller dışında cemevlerimizde, yemek ve çay hizmetleri verilmeyecektir.

3- Oruç açmadan önce çerağlar uyandırılacak, gülbenk verildikten sonra, lokmalar paylaşılacaktır.

4- Oruç açmadan sonra olanaklar ölçüsünde cemevlerimizde muhabbet programları düzenlenecektir. Muhabbet programlarında Telli Kur’anımız eşliğinde deyişler, mersiyeler seslendirilecek, semahlar dönülecektir. Dedelerimiz ya da ehil kişiler muhabbetlerinde 12 İmam Muharrem Orucu ve Yası, Hz. Hüseyin ve Kerbela, 12 İmamların uğradıkları mezalimlikler, Alevi yol ve erkânıyla ilgili konuları ele alacaklardır.

2022 Yılı 12 İmam Muharrem Orucu ve Yasının, inancı kimliği ve kültürü ne olursa olsun, kutsal Anadolu topraklarında yaşayan herkese ve bütün insanlığa barış, huzur, dostluk ve hoşgörü getirmesini, Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. 12 İmam Muharrem Orucu ve Yasının, Ehl-i Beyt ve 12 İmam sevgisini, aşkını yüreğinde hisseden tüm canlara mübarek olsun.

Tutulacak oruçların ve yasın, verilecek lokmaların, yapılacak hizmetlerin Hakk katında kabul olmasını dilerim.

Şah-ı Merdan Ali Bozatlı Hızır yar ve yardımcınız olsun.

Dedelerimize, kurum başkanlarımıza saygıyla duyurulur.

Aşk ile !… 13.07.2022 Hasan KILAVUZ ABF İnanç Kurulu Başkanı