ALEVİ ÇALIŞTAYI SİVİL AYAĞI

ALEVİ ÇALIŞTAYI SİVİL İNİSİYATİF AYAĞI

Abbas Tan

 

Hükümet yaptığı 8 adet sözde Alevi çalıştaylarından sonuç alamayınca bu defa sivil Toplum Kuruluşları devreye sokuldu.

Ülkenin farklı bölgelerinde başlatılan çalışmanın birisi de 3 Şubat 2015 günü Kayseri’de yapıldı.

Öncülüğünü Stratejik Düşünce Enstitüsü ve Kayseri Düşünce Okulu diye iki kurum yaptı.

Kimlerin niçin böyle bir çalıştaya ihtiyaç duyduğunu bilmediğimiz halde sadece meydanı boş bırakmamak adına toplantıdan bir gün önce yapılan çağrı üzerine adı çalıştay olarak duyurulan toplantıya katıldık.

Kayseri’den çağrılan toplam on Alevi inanç önderi,Kurum temsilcileri ve kanaat önderi kabul ettikleri kişilerle Özellikle Ankara’dan getirtilen Aleviler de vardı.

Ankara’dan gelenler arasında AKP ye yakınlığı ile bilinen ve konumu medyada sıkça tartışılan isimlerde vardı.

Görülen o ki bu çalıştay iktidar tarafından özellikle yaptırılan bir çalışma idi.

Yapacakları toplantıdan çıkartacakları sonuç Hükümete yada AKP ye iletilecek ve İçanadoludaki Aleviler böyle düşünüyor diyerek kendilerine göre bir rapor hazırlayacaklardı.

Çalıştayı yürüten sorumlunun yaptığı açış konuşması bu düşünceyi çok net ortaya koymaktaydı.

Son günlerde gündemin ön sıralarında yer alan üç konuyu tartışmanın konusu olarak belirlenmişti.

1.Cemevlerinin hukuki statüsü.

2.Dedelik kurumunun problemi ve Din eğitimi.

3.Alevilik etrafında ayrımcılık.

 

Yaklaşık beş saat süren toplantıdan çıkan sonuç çok netti. Bu sonuç kendi aralarında hazırlayacakları sonuç bildirgesi ile ilgililere götürülecektir. Kendi aralarında diyorum çünkü gündemde sonuç bildirgesi diye bir madde yoktu.

Katılımcıların konuşmalarından çıkan sonuç;

 

Alevilik kendine has bir inanma biçimidir. Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir.

İktidar yada Devlet, Cemevlerini yasal olarak tanısa da tanımasa da  Aleviler cemevleri yapmaya devam edecekler ve ibadetlerini (cemlerini) bu mekanlarda yapacaklardır.

 

Dedelik kurumu, Alevi ocakları kendilerini yenileyerek Talip-Rayber-Pir-Mürşid ilişkileri sürdürülmeli,sürdürecektir. Bunun için Devletin mali desteğine ihtiyaç yoktur.

 

Zorunlu Din dersleri Aleviliği asimile etmek,yok etmek,değiştirmek üzere kurgulanmış ve özellikle Ortaöğretimde okutulan  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı (12) Alevilikle ilgisi olmayan bilgilerle doldurulmuştur. 4.Ünitede “İslam düşüncesinde Tasavvufi yorumlar” başlığı altında okutulan Alevilik (sayfa 63-99) tamamen Alevilik dışı bilgilerle doldurulmuştur.

 

Ayrımcılık konusu tartışmaya gerek kalmayacak kadar netleşmiştir.

Devletin hiçbir kademesinde bürokraside değil sıradan bir görevli dahi bırakılmayacak derecede bir tavsiye yürütülmüştür ve bunda da başarılı olmuşlardır. Sadece devlet kademelerinde değil, iktidara yakın işverenler de aynı politikayı sürdürmüşlerdir.

 

Bir taraftan Aleviliği yok etmeye çalışan anlayış diğer taraftan Alevileri aç susuz bırakarak,ekonomik anlamda güçsüz kılarak Aleviliğinden vazgeçsin politikası sürdürülmektedir.

Bütün bu baskı ve zulüm karşısında aleviler geri adım atmayacaklardır. Alevilerin haklarını birilerinin vermesini beklemek gibi bir tavırları olmayacaktır ve haklarını almasını bileceklerdir. Sonucu çıkmıştır.

Bu sonuçtan hoşnut olmayan Alevilerden salonu terk edende olmuştur.

Sonuç itibariyle,kendilerine göre düzenledikleri Sivil İnisiyatif Alevi çalıştayı amacına ulaşamamıştır.

Hazırlanacak sonuç bildirgesi yada rapor yukarıda sıraladığım görüş ve tespitlerin dışında bir şekilde düzenlenirse çok net bir görüş ortaya çıkacaktır.

 

Yaptığı Alevi Çalıştaylarından istediğini alamayan iktidar, seçimler öncesinde yaptırttığı bu tip çalışmalarla farklı bir görüş sunmaya çalışacaktır ama buna sadece Aleviler değil alevi olmayan aydınlarda itibar etmeyeceklerdir ama iktidar bu konuda havanda su dövmeye devam edecektir.

İkinci bir konu ise iktidar, kimi Alevileri ekonomik anlamda doyurarak kullanmaya çalışacaktır.

Önümüzdeki üç ay içerisinde (seçimlerden  önce) iktidara yakın sözde Alevi kanalı olarak bir televizyon kanalı yayın hayatına başlarsa şaşmamak gerekir.

 

Yapılan bu çalışma daha önce Antalya’da yapılmış ve yurdun değişik bölgelerinde yapıldıktan sonra son olarak Tunceli’de yapılıp sonucu iktidara Hükümet ve AKP ye sunulacaktır.

Oynanan bu oyunu bozmak için yapılacak bu toplantılara Alevi kanaat önderlerinin mutlaka katılması ve bu işin kimyasının bozulması gerektiğini düşünüyorum.

Sözde Alevi kanaat önderlerini özellikle arayıp buluyorlar hatta başka bölgelerden kendileri getirerek konuşturuyorlar.

Uyanık olmak değil,mücadeleci olmak gerekiyor.

3.2.2015