ALEVİ HAREKETİNDE GİZLİ BİR EL Mİ VAR

Abbas Tan

Alevi hareketi uzun süredir gereksiz tartışmalarla zaman kaybetmektedir. Sadece zaman değil aynı zamanda kan kaybetmeye başladı.

Bunun gerekçelerini yılardır arıyoruz.

Görülen odur ki ya bu hareketin içerisinde göremediğimiz gizli bir el vardır yada siyasette, ticarette başarılı olamamış insanlar buralarda bir şey aramaya başladılar ve bu sonuca doğru gidiyorlar.

Son on yıldır gördüğüm eksik ve yanlışlarla ilgili defalarca yazılar yazdım. Yazdığım aşağıdaki yazılarım 24.9.2008 tarihinde Alevi Örgütleri Nereye gidiyor?

15.6.2010 tarihinde ABF ve Bileşenlerinin Sorunları.

19.5.2011 tarihinde Alevi Kurumları Paye Dağıtma Merkezi Oldu.

27.7.2012 tarihinde Alevi Örgütleri ne yapıyor?

07.7.2014 tarihinde  Alevi Kurumlarında Seçim Kazanma Formülü.

15.7.2016 tarihinde Alevilik S.O.S veriyor.

1.10.2006 tarihinde Alevilik Nereye Götürülmek İsteniyor. Diye yazılar yazmıştım. Bu yazılarımın bir kısmını sadece Kurum yöneticileri ile paylaşırken bazı yazılarımı da Kamuoyu ile paylaşmıştım.

Ülkenin onca sorunları vardır ve bu sorunlardan ülke halkının etkilendiği gibi Aleviler de etkileniyorken birde kendi iç sorunları ile uğraşması kolay olmamalı.

Köy derneklerinden yöre derneklerine, çok şubeli dernek ve vakıflardan Federasyona kadar oldukça geniş bir alanda örgütlenen Aleviler ne yazık ki yirmibeş yılda bazı konularda güzel işler yaparlarken bir taraftan da demokrasinin sigortası gibi gösterilen Aleviler kendi içlerinde hiç de hoş olmayan bir yöne doğru savrulmaya başladılar.

Kurumlar tüzükleri gereği yönetilirken Alevi yolu, öğreti ve adabını da gözardı etmemeliler.

Ne yazık ki Türkiye’deki Alevi kurumlarının büyük bir kısmında tüzükteki kimi boşlukları bulup kullanarak neredeyse Aleviliklerini unutuyorlar. Siyasi partilerde yaptıklarını, uyguladıklarını ve gördüklerini acımadan bu kurumlarda da uygulamaya koymaktadırlar.

Kurum başkanları, yönetim kurulu üyelerini kendileri hazırlayıp genel kurulda seçimler maddesine geçilene kadar arkadaşları ile dahi paylaşmamaktadırlar.

Kimin yönetimde, denetimde veya disiplin kurulunda olduğunu bilememekteler.

Listeler okunur beş dakika sonra oylama başlar. Birçok delege oy vereceği listede kimlerin isminin olduğunu dahi görememektedirler.

Listeye giren Yönetim Kurulu üyesi de Başkana biat etme noktasına gelmektedir.

Demokrasinin gereği çarşaf liste kullanılması Alevi kurumlarında ortadan kaldırıldı. Delegelerin birçoğu çarşaf listenin ne olduğunu dahi bilemez oldular.

Çarşaf liste uygulansa Mevcut Başkanlar dahil birçok Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi belki de mümkün değildir.

Bunu çok iyi bilen sözde Alevi kurum yöneticileri çarşaf listeden kaçınmaktadırlar (bu konuda ayrım yapmadan hepimizi bu kategoride görmekteyim).

Yönetime seçilen Başkan, Genel Başkan ve ekibine destek veya oy vermemiş üyelerin vay başına gelenlere.

En küçük bir bahane ile ya görevden alınırlar yada üyelikten ihraç edilirler.

Sadece bireyler değil Kurumlarda Federasyondan ihraç edilirken, şube yönetimleri komple görevden alınırlar, olağanüstü genel kurul ile tekrar görev dönerler ise işte iplerin koptuğu noktaya gelinmiş olunuyor.

Şube komple kapanıyor.

Şube hangi şartlarda nasıl kapatılır tüzükte belirtilmiştir. İşlevsiz hale gelen şubeler Genel Kurul kararı ile kapatılır der iken Yönetim Kurulu bu yetkiyi Genel Kuruldan alarak kendiler uygular ve “Bu yönetim ile bu kurum bir yere gidemez”, “Bu yönetime iyi ki oy vermedim” diyen şube yöneticisine gücü yetmeyen Genel Başkan ve ekibi, Türkiye’deki en büyük üç Alevi kurum şubesinden birisinin bir yıl içerisinde iki defa genel kurula giderek binlerce insanın oy kullandığı, binlerce üyesi bulunan, kasalarında binlerce Lira parası olan, her gün yüzlerce insanın gelip hizmet alıp verdiği şube “İşlevsiz hale geldi” gerekçesi ile kapatılmaktadır.

Bu konuda nasıl bir araştırma yapılmıştır, raporlar tutulmuştur, kimler kaç defa uyarılmıştır, kimler şubedeki gelişmeleri ne kadar biliyorlar?

Bunlar yetmediği gibi şubenin kapatılması için oy veren GYK üyelerinin kaç tanesinin kapattıkları şube ile ilgili bilgileri vardır.

Kurulduğu günden bu yana bu şubenin faaliyetlerinden haberleri varmıdır acaba?

Bırakınız kapattıkları şubeyi, birçok GYK üyeleri sorumlu oldukları şubelerin kapılarını açmışlar mıdır, sorunları dinlemişler midir?

Bunların hiç birisi yoktur, bunu herkes çok iyi bilmektedir.

Bütün bunlara rağmen Alevi hareketi yoluna devam etmeye çalışmaktadır.

Alevi inanç ve Kanaat önderlerine:

Son derece zor durumda olan Alevi hareketine lütfen sahip çıkalım.

Makam ve mevki ne olursa olsun, kim olursa olsun yanlış yada eksik yapıyor ise mutlaka zamanında müdahale ediniz.

Geç kalınmamalıdır.

Alevi örgütlülüğü yirmi beş yılda kuruluş aşamasını tamamladı ve kurumsal işleyiş işlevsel hale geldi.

Alevi örgütlülüğünün yeniden yapılanmasına ciddi ihtiyaç vardır.

Bütün şubeler bağımsız hale getirilerek bölgesel Federasyonlar ve Konfederasyon modeli ile yeniden örgütlenmek zorundayız.

Lütfen davamıza ve kurumlarımıza sahip çıkalım. Birilerinin elinde oyuncak etmeyelim.

Aşk ile.24.3.2017