ALEVİ ÖĞRENCİLER HAYDI NAMAZA

                    ALEVİ ÖĞRENCİLER  NAMAZA

 

Milli Eğitim Bakanlığı bir karar aldı. Okullarda ibadethane zorunlu ama sosyal tesisler,spor tesisleri,sağlık merkezleri zorunlu değil.

Böyle olunca ortaya bir şey çıkıyor. Alevi öğrencileri zorunlu olarak ibadethaneye gidecekler. Hangi ibadethaneye?

Elbette Cami yada mescide. Diğer inanç mensuplarını yok sayıyorlar,zaten topu topuna %008.

 

Diyanet İşleri Başkanlığına göre Aleviler yoktur,ibadethaneleri yoktur. İslam dini mensupları da belli. Hanefi,Şafi,Caferi,Hanbeli,Maliki. Demek ki Aleviler İslam değiller.

Aslında Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda çok doğru söylüyor.

Aleviler İslam değil doğrudan doğruya Alevidirler.

Aleviler bunu başka yerlere çekerek,bir yerlere yamanarak ne yapmaya çalışıyorlar anlayabilmiş değilim.

DİB. yaptıkları araştırma da bunu doğruluyor.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilde,37 bin 624 ailede “Türkiye’de Dini Hayat Araştırması” yaptırttı.  Yaptırdığı araştırmaya göre; Türkiye’de yaşayan kişilerin
% 99.2’si İslam dinine mensup. Müslüman olduğu,
% 77.5’i Hanefi,
% 11.1’i Şafi,
% 1’i Caferi,
% 0.1’i Hanbeli,
% 0.03’ü Maliki mezhebine mensup oldukları belirlendi.

Bu anketten çıkan sonuç;

  1. Bütün Müslümanlar mutlaka bir mezhebe bağlı olmak zorundadır. Türkiye’de mezhebi olmayan Müslüman yoktur.

2.   Türkiye’de yaşayan Aleviler Hanefi mezhebine bağlıdırlar. Yada bu ülkede Alevi yoktur.

Aleviler akıllarını başlarına alarak oturup düşünmeliler. Biz gerçekten Müslüman ve Hanefi miyiz yoksa gerçekten Alevi miyiz. (4 kapı 40 makam ve Rıza Şehri anlayışını göz önünde bulundurarak)

Aleviler kendilerini Müslüman sayıyorlarsa çocuklarının okullarda ibadethane olarak yapılacak mabedlere (cami ve mescid) gitmelerine itiraz etmemeleri gerekir.

Bir an önce de çocuklarına İslam dinini ve ibadet şekillerini öğretmeliler, ne yazık ki Alevilerin tamamına yakını İslam dinini ve kurallarını bilmezler (zorunlu olarak öğrenenler ve Alevilikten uzaklaşanlar hariç). Çünkü Aleviler Müslüman değiller ve onlar Alevidirler.

 

 

Şimdi okullarda ibadethane yapmak (Cami,mescid) zorunlu,yarında ibadethaneye gitmek zorunlu olacak.

Böyle bir zorunluluğu ilk günlerde resmen uygulamasalar dahi okulda namaz saatinde öğretmen “haydi çocuklar namaz saati, namaza gidecekler yürüsün” dediğinde kimlerin gidip kimlerin gitmediğini göreceğiz. Dahası biraz sonra derste yapılacak sınavda namaza gitmeyen öğrencinin alacağı notu göreceğiz.

Bakalım namaza gitme zorunlu mu değil mi?

Aslında bazı konularda iktidar adım atmaya başladı bile.

Keçecibaba  türbesi gibi Aleviler için son derece önemli olan bazı yerlerde ve Burunören,Karaözü gibi  alevi köylerinde beş vakit ezan okutularak kulaklarını alıştırıyorlar. İtiraz edenlere de Kaymakam efendi “siz Müslüman değilmisiniz” diyor.

Evet aleviler Alevidir, Müslüman değildir. İsterseniz Diyanet İşleri Başkanlığının anketine bakınız.

Ankete göre Aleviler Müslüman ve Hanefi mezhebine mensuplar yada ülkede Alevi diye bir topluluk yoktur. İster kabul ediniz,ister etmeyiniz.

Ramazan münasebetiyle düzenlenen iftar davetlerine Aleviler katılmıyor ama içlerinde katılanlar da vardır. Bunlar yani iftar davetlerine katılanlar kimler diye sorulacak olursa.

Ya zavallılar,yada satılmışlar,çıkarcılar,menfaat bekleyenlerdir.

Herkes kendi safını belirlesin görelim.

22.07.2014

Abbas TAN