ALEVİLER NEREYE GİDİYOR 4

ALEVİLER NEREYE GİDİYOR  4.
NE YAPMALIYIZ
Abbas Tan

Yayımlanan üç bölümde Alevilerin yaşadıkları olumsuzlukları dillendirerek tespit yapmaya çalıştım.
Umarım bu tespitlerimle canları kırmamışımdır. Şayet kırılmış, incinmiş canlar var ise onlardan rızalık isterim.
Bunca yaşanan olaylardan sonra ne yapmalıyız?
Öncelikle özümüzü dara çekmeliyiz.
Alevilik, Doğayı ve canlıları incitmeden onlarla birlikte yaşayarak Kamil insan olup Rıza Şehrinde yaşamaktır. Bu düşünceyi içselleştirmeliyiz.
Kendimizi tanımalıyız.
Kimiz, ne yapıyoruz, ne yapmalıyız sorusunu kendimize sorup sonra da cevabını vermeliyiz.
Ezilenler, Asimile olmaya yüz tutmuşlar, Emekçiler ile siyasi gücümüzü birleştirmeliyiz.

Aleviliği öğrenmeliyiz.
ELİNE, DİLİNE, BELİNE, EŞİNE, İŞİNE, AŞINA SAHİP OLMAYI içselleştirmeliyiz.
Alevilik deyince neyi anlıyoruz.
Cem, dem,bağlama, nefes, semah , dar, didar, ikrar, görgü, müsahiplik, Hızır, ziyaret, lokma, rızalık, dört kapı, kırk makam, Kamil insan, Rıza şehri düşkünlük, müşküllük, Erkan… gibi Alevi değerleri bilinmeli.
Hangilerinin hangi gerekçeyle güncellenmesi gerekir.

Hizmet yürütenlerin ocakzadeler olması şart mı sorusuna net cevap vermeliyiz.
Hizmeti ehil insanlar, yani bilen insanlar yürütür, yürütmelidir.
Bu hizmetleri soydan gelenler değil yolu sürdürenler yürütmelidir diyebilmeliyiz.
Mutlaka her türlü ekranları kadın canlarda yürütebilmeli.

Kurumların işleyişini bilip yeniden yapılanmayı sağlamalıyız.
Üyelik, yöneticilik şartlarını güncellemeliyiz.
Köy ve yöre derneklerine sahip çıkarak birilerinin eline düşmesini engellemeliyiz.
İçişleri Bakanlığı çok şubeli dernek ve vakıfların genel merkezlerine gitmedi, Federasyonlara gitmediker ama köy ve yöre derneklerini tek tek ziyaret ettiler.

Bölgesel Federasyonları hayata geçirerek merkezi güçten kurtarmak gerekmektedir.
Otuz yıllık örgütlülük sürecinde hala üye sayımız nüfusa oranla yüzde on dahi olmadı, olamadı.
Alevi kurumları hala bağışlarla ayakta duruyorlar. Sabir gelir getirecak faaliyetlere başlamalılar.
1993 Madımak olayından hemen sonra üyelikler hız kazanmıştı ki bir süre sonra duraklama dönemi başladı, hala o durağanlık devam etmektedir.
Eskilerde
Talip-Rehberi-Pir-Mürşid ilişkileri var idi. (bazı yerlerde var ise de bitme noktasına geldi).
Bunun yerine yeni bir model geldi.
Talip  =  Üye,
Rehber = Dernek/Vakıf,
Pir.        =  Federasyon,
Mürşid. = Konfederasyon oldu.
Dedelerimiz talip ziyaretine gitmek değil Dernek ziyaretine gelmeye başladı.
Ocak dedesi değil, Cemevi dedesi oldu.
İnanç kurulları ile Ruhban sınıfı oluşturuldu. Bu kurul yerine Eğitim Bilim kurulu, kreşler, oluşturulmalı. Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapılmalı, teşvik edilmeli.

Eğitime önem vermeliyiz.
Yol hizmeti verenlerin hurafelerle uğraşacağına bilime, mantığa uygun, güncel bilgiler ışığında hizmetleri yürütmeli.
Alevilikteki Rıza Şehri hedefine ulaşma mücadelesindeki Hakikatçı anlayış Alevilere çok iyi anlatılmalı.
Gençliğimiz her geçen gün eğitimden uzaklaşmaya başladı.
Bütün imkanlar zorlanarak öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları sağlanmalı.
Mutlaka gençlerin  meslek edinmeleri teşvik edilmeli.
Gençlerimizin yanlıştan kurtulması için bir çok alanda eğitimler düzenlemeliyiz.
Alevilik inançmıdır, değilimdir?
Cemevleri ibadethanemidir, nedir sorusunun cevabı tartışılarak netleşmeli.
Alevilerin ve Aleviliğin devletle ilişkileri, Sosyal Hukuk devleti anlayışı içerisinde net bir şekilde ifade edilmeli.
Başta Aleviler olmak üzere ötekileştirilen, yok sayılan tüm kesimleri ilgilendiren yasalar konusunda net düşünce ortaya koyup olması gereken şekli gerek siyasi partiler gerekse kamuoyu nezdinde net ifade edilmeli.

Gerçekleri görüp o doğrultuda yaşama mücadelesi velmelidir ki.
GERÇEĞİN DEMİNE HÜÜ denebilsin.
AŞK İLE derken çekinerek sağa sola bakmasınlar.
Sabah karlılaştığına SELAMUN ALEYKİM
derken karşıdakinin ALÖYKİMSELAM  demesi yerine.
GÜNÜNÜZ AYDINLIK OLSUN denmeli  karşıdaki de
AYDINLIK YÜZLER (günler) GÖRESİNİZ diyebilmeli.
AŞK İLE diyen cana karşıdaki
AŞK OLSUN GÜL CEMALİNİZE, veya
AŞKIM GÜL CEMALE yada
AŞK İLE diyebilmeli.
İnsanların birbirlerini sevmeleri öğretimize gereği anlatılmalı.
Bütün bunların hayata geçirilmesi için Yöneticilerin, hizmet ehli insanların çok iyi eğitilmesi gerekir.
Sürçü lisan ettiysem rızalığınızı isterim.
AŞK OLSUN DOĞAYA CANLILARA HİZMET EDENLER,
AŞK OLSUN DOĞRU YOLDA YÜRÜYENLERE,
AŞK OLSUN GÜL  CEMALLERİNİZE.
AŞK İLE.