ALEVİLERİN SOY KODUNU BİLEN VAR MI

 

Devletin yıllardır uyguladığı ve halkının haberinin olmadığı SOY KODU uygulaması nihayet ortaya çıktı.

Bir Milletvekilinin yazılı sorusuna İçişleri Bakanı cevap vermiştir.”soy kodu uygulaması tüm vatandaşlar için uygulanıyor” diyerek bir gerçeği açıklamak zorunda kalmış ama eksik bir açıklama olmuş gibi.

Rumlar 1,

Ermeniler 2,

Yahudiler 3 ve

Süryaniler 4” rakamı ile numaralandırılmış.

 

Alevilerin hangi rakamla kodlandığını yazmamış. Bunun ne önemi vardır denilebilir ama elbette vardır.

Devletin sırları insanlar tarafından tutuluyorsa bu insanlar bu sırrı bir başkası ile de pekala paylaşabilir.

Onlar bu sırrı  nasıl ve nerede kullanabilir sorusu da akla gelebilir. Bunu en iyi değerlendirecekler iktidarı ellerinde bulunduran siyasi partiler ve yöneticileri.

 

Uygulayacakları asimilasyon politikalarında tereyağından kıl çeker gibi istedikleri inanç veya ırkın mensuplarını ayırt edip istedikleri gibi değerlendirebilirler.

 

Ülke nüfusunun ne kadarının Müslüman,ne kadarının Gayrımüslüm (Rum,Ermeni,Yahudi,Süryani,Alevi,) olduğunu devler çok iyi bilmektedir.

İşin aslı bundan sonra ortaya çıkmaktadır.

 

Diğer inanç ve Milliyetleri ile ilgili net bir dökümana sahip değiliz ancak Aleviler ile ilgili bilgiye sahibiz.

Sayı olarak en az yirmi milyon olan Alevilerin Devlet kademelerindeki özellikle Bürokrasideki sayıları çok net ortada.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanı,Başbakan,Genel Kurmay Başkanı,Kuvvet Komutanı,Müsteşar,Anayasa Mahkemesi Başkanı bir Alevinin olmadığı dillendirilmektedir.

Ülke nüfusunun üçte birisini teşkil eden Alevilerden bu makam ve mevkilere gelebilecek zekada hiç mi Alevi yoktur acaba?

Mutlaka vardır ama belki de soy kodu bu anlamda birilerinin işine yaramış olabilir. Bu yüzden de Alevilerden bu makamlara kimsenin hak etse dahi taşınmadıklarının gerekçesi olabilir.

 

Aslında bu sorunun cevabını siyasilerin ortaya çıkartana kadar mücadele vermesi gerekir.

Belki de bunların hepsi bir tesadüf olabilir. Alevilerden yada diğer ırk ve inançtan olan vatandaşlardan bu makamlara gelebilecek yetenekte insan çıkmamıştır.

Kimsenin aklına “o halde Türk ve Müslüman olmayanlar geri zekalıdır” sorusu akla gelmemelidir. Tesadüftür diyenler de kendilerini aldatmamalıdır.

İş bununla da bitmiyor.

Yeni Nüfus Cüzdanları “CİP” sisteminde din hanesi yazılmayacakmış sorun çözülür mü diyeceklere bir bilgi daha vermekte yarar vardır.

Kodlama kimlik numaralarında yani Vatandaşlık numaralarında gizli imiş. Bundan böyle cipli kimliğin kullanıldığı her cihazdan tüm bilgiler başkaları tarafından da rahatlıkla kullanılacaktır.

Bırakınız devlet dairelerini,özel sektörde dahi asgari ücretli bir işçi işe alınırken de cip vasıtasıyla hangi ırktan,hangi inançtan olduğu ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır.

 

 

 

Akıllara takılan bir başka soru daha var.

Yukarıda sıraladığımız numaralar içerisinde Aleviler yoktur ve niçin?

Alevileri yok saymadıkları kesin ama Müslümanların içerisinde başka bir kodla mı saklıdır yoksa Alevilerin Kodu da vardır da İçişleri Bakanı açıklama gereği mi duymadı, sakladı mı unuttu mu?

Alevileri Müslüman olarak değerlendirecek olsalar bu da çok gülünç olur.

Bin yıllardır Aleviliğin İslamiyet ile ilgisinin olmadığını Devlet de kabul ediyor,Alevilerin büyük bir kısmı da.

Devlet adına Diyanet İşleri Başkanlığı İslamiyette ibadethane Cami ve mescittir, bunun dışındaki mekanlar İslamiyette ibadethane sayılmamaktadır demektedir.

Alevilerin İbadet ettikleri mekan Cemevi ise demek ki Alevileri İslam kabul etmemektedirler ve de doğru yapmaktadırlar ama kodlamadaki gizli sır önemli.

Devlet bu kodlama sonucu kimlere ne yaptığını siyasilerin ortaya çıkartması gerekir.

Siyasilere ve duyarlı insanlara düşen görev devletin bu ayrımcı politikasına karşı,Eşit Yurttaş mücadelesi verenleri desteklemeleridir.

Haklı mücadeleye destek vermek onurlu bir duruş olur.

22.02.2016

 

Abbas Tan