ALEVİLİK,İSLAMİYET,İKTİDAR

ALEVİLİK, İSLAMİYET, İKTİDAR

 

Sürekli dillendirdiğimiz bir konu vardır.

Siyasiler söylenmesi gerekeni değil aklına geleni konuşuyorlar. Bunda amaç insanları germek mi yoksa tatmin olmak mı. Şayet amaç tatmin olmaksa başka yol denemeliler. Değil hizmet se bu bir hizmet değil kargaşadır.

 

Müslümanların İbadet yeri Cami ve Mescittir.

Başbakan recep Tayyip Erdoğan, sözlerini ve söylediklerini karıştırıyor.

İslam dininin mensupları olan Müslümanların ibadethaneleri Camiler ve Mescitlerdir. Buraya kadar söylediklerine bende katılıyorum ama bundan sonra söylediklerini de ciddiye almamak gerektiğini düşünüyorum.

Asıl söylemesi gereken de bundan sonra olmalıydı. Demeliydi ki;

Alevilik İslamiyet dışında farklı bir inançsa, toplu ibadetlerinin adı da Cem ve ibadethanelerinin adı da  Cemevi ise buna saygı duymak gerekir demeliydi ama şu ana kadar bu yürekliliği göstermedi ve tam tersine Aleviliği zorla, dayatmayla İslam’ın içerisine sokarak yok etmeye çalışıyor. Bir takım aleviler de buna imkan tanıyor.

Öncelikle İslam ve İslami kurallar tarif edilmeli, sonra da Alevilik tarif edilmeli ve aradaki farkı gördükten sonra bir ulema ağzıyla değil, bir siyasetçi ağzıyla da değil bir insan mantığı ve ağzıyla değerlendirmelidir.

 

İslamiyet’in beş şartı vardır ve Namaz Kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelimeyi Şahadet getirmek.

İbadetlerini yapabilmek için gittikleri ibadethaneleri de Cami ve Mescit.

İbadetteki amaç; Cennete gitmektir.

 

Peki Alevilikte şart var mıdır. İslam’ın beş şartından bir tanesi dahi Alevilikte var mıdır.

Alevilikte İslamın beş şartından hiç birisi yoktur. Cennete gitme anlayışı da yoktur.

 

Alevilikte temel esas Kamil İnsan olup Rıza Şehrinde yaşamaktır. Bunun için Dört kapı anlayışı vardır. Bu anlayışı yerine getirebilmek için yaptıkları toplu ibadetin adı CEM, ibadethanelerinin adı da CEMEVİ dir.

 

Bunun dışında tartışılacak hiçbir konu kalmamıştır.

AKP Milletvekili Haluk Özdalga, öncelikle haddini bilmeli ve kendisinin bir yerden bir başka yere çıkar için savrulduğundan Alevileri de kendisine benzetmemeli.

Bunlar farklı gurupların kontrolüne girebilir ve etkilenebilirler, onların İslam’dan kopuş riski vardır. Bunun önüne geçmek için Cemevlerinin ibadet yeri olarak tanınması gerekir” diyecek kadar ileri giden ve kendisinin tıpkı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkisine girerek nerelere savrulduğunu unutarak konuşması boyunu aşmaktadır. Birilerinin hoşuna gidecek sözler sarf ederek bir dönem daha Milletvekili olabilir miyim acaba diyen anlayışla yorum yapmaması gerekir.

 

Alevilerin ibadethane olarak kabul ettikleri ve inşaatlarını tamamlayarak binlerce cemevlerinde ibadet yaptıklarını göremeyecek kadar kör mü acaba?

Sayın Özdalga, sana sormak gerekir.

Alevilik adına konuşma hakkını nereden elde ediyorsun ve Alevilerin İslam olduğunu neye dayanarak iddia ediyorsun.

Senin bu konuda bilgin olmadığını, ama birilerinin önünde düğme ilikleyerek bir yerlere geldiğin gibi bu konuyu da kullanarak iki tarafa şirin gözükme hesabın varsa yanılıyorsun.

Sen bir teorisyensin, biz birbirimizi biliyoruz, ama Alevilik senin işin değil üstelik sen inancın ne demek olduğunu sanırım bizim kadar da bilemezsin.

Boyunu aşan laflar ederek Aleviliği bir yerlere hapsetmeye kalkışma biz senin beyniyin arkasındaki sakladığın hesapları çok önceden gördük ve o hesabı yapanlara yüzyıllar öncesi gereken cevabı verdik.

Sana vereceğim cevap seni laflarıyın altında ezer ve siler süpürür bilesin.

Alevilik kendine has bir inanma biçimidir, ibadethanesi Cemevidir. Kimsenin de Alevileri ve Aleviliği tarif etmesine gerek yoktur.

Sen ve Başbakan Cemevlerini kabul etse ne yazar, etmese ne yazar.

Alevilerin sizin sadakanıza ihtiyacımız yoktur.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan : Cemevleri kültürel mekanlardır. İslam’da mescit camidir. Siz hiç Hristiyanlıkta kilise dışında bir ibadet yeri duydunuz mu? Alevi kardeşlerimiz de bizim gibi Müslüman’dır ve İslam’ın farklı bir yorumunu yapmaktadırlar” demektedir. Bundan da anlaşılıyor ki Başbakan ne derse desin Aleviliği bilmiyor ve öğreten ya yanlış veya kasıtlı öyle öğretmiş yada tarihi gerçekleri ileri bir zamanda söyleyecektir.

Çok iyi bilinmelidir ki, Alevilikte; İnanç, Kültür, Siyasal, Ekonomik ve Sosyolojik bir bütünlük vardır ve buda birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

Cemde bunların tamamı birlikte yaşanır ve yaşatılır. O yüzden de Cemevleri kültürel mekanlardır diyerek konuyu saptırmayınız.

Birbirinden farklı Alevilik tarif edenler, farklı Alevilik yaşayanlar, hiçbir şekilde bir araya gelemezler dediğiniz Alevilerden hiç birisinin Cemevi konusunda farklı bir şey söylediğini gördünüz mü yada duydunuz mu? Alevilerin tamamı üstelik birilerinin yakıştırması olan Ateist Aleviler (hiç rastlamadım) dahi Cemevlerinin Alevilerin İbadethanesidir noktasında birleşmektedirler.

 

Tekke ve Zaviyelerin kaldırılmasını isteyen Siyasi zata bir şey hatırlatmak isterim. Bahsi geçen yasa Alevilere çok büyük zarar vermiştir. Alevilerde derin yaralar açmıştır ama o yasanın kaldırılması bir şey değiştirmez. O yasa Alevi dedelerini ve Aleviliği yok sayıyor ama Aleviler; Dedeleriyle (pirleri, mürşitleri ile) inancını o yasaya rağmen yaşıyor, yaşatıyorlar.

O yasada tehlike gördüğünüz diğer unsurlar da zaten yönetimi ellerinde tutuyorlar. Bundan haberiniz yoksa size sadece üzülmekle yetiniriz.

05.03.2013

Abbas TAN