ALEVİLİKTE YOL KAVRAMI

ALEVİLİKTE YOL KAVRAMI
ALEVİLİĞİN TEMEL İLKELERİ
EN EL HAKKA KAVRAMI
Birbirinden farklı inançlar vardır.
Yaradılışa inananlar,
Varoluşa inananlar.
Aleviler Varoluşa inanırlar.
Bu inançların temel kuralları vardır ve her inançta bir hedef vardır.
Alevilikte hedef:
Doğayı ve canlıları incitmeden onlarla birlikte yaşayarak Kamil insan olup Rıza Şehrinde yaşamaktır.
Rıza şehrine gidebilmek için de tıpkı ihtisas sahibi olmak için eğitim şart ise Alevilikte de Rıza şehrine ulaşmak için
Dört aşamalı bir eğitimden geçmek gerekir ki bu eğitim uygulamalı eğitimdir.
Günümüzde tarifi ile ifade edecek olursak
Birinci eğitim YOL KAPISI İlkokul, şeri at
İkinci eğitim İKRAR KAPISI Ortaokul Tarık at
Üçüncü eğitim MARİFET KAPISI Lise  Marif-et
Dördüncü eğitim HAKİKAT KAPISI Üniv.

ALEVİLİK BİR YOLDUR
ALEVİLER BU YOLUN YOLCULARI
YOLUN SONU RIZA ŞEHRİDİR.

ALEVİLİĞİN TEMEL İLKELERİ
ELİNE diline beline.
AŞINA, işine, EŞİNE sahip olmaktır.

ALEVİLİĞİN OLMAZSA OLMAZLARI
Cem, dem, bağlama, nefes, ikrar, görgü, musahip lik, Hızır, lokma, niyaz, rızalık.
dar-didar

RİTÜELLER
CEMLER.
İkrar cemi, (Yola ikrar,musahip, kirvelik, evlilik ikrarı,)
Görgü cemi.
HAKKA uğurlama, DARDAN İNDİRME
İkrar vermek,
Görgüden geçmek.

DÖRT KAPI
1. Yol kapısı, şeri-at kapısında:
   Her aile çalışıp üretecek, kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayacak.
2. İkrar kapısı, Tarık-at kapısında.
   Her aile kendisine uygun bir aileyi musahip tutacak. Her iki aile çalışacak, üretecek, birbirlerinin eksiğini tamamlayacak.
3. Marifet-et kapısında.
    Birlikte yaşayan bütün köylüler çalışıp üretecekler. Üretilen tüm ürünler ortaya konup eşit paylaşırlar.
Buna ortak üretip, eşit paylaşım denir. Örnek: Cemler de gelen lokmaların paylaşımı.
4. Hakikat kapısında.
    Herkes çalışıp üretecekler, tüm üretilenler ortaya konulup ihtiyacı olan ihtiyacı kadar alacaktır.
Bu anlayışa Hakikatçı anlayış yada RIZA ŞEHRİ yaşamı denir. Bu aşamaya gelen bir Alevi ENGEL-Hakk der.

ALEVİ Mİ DOĞULUR, ALEVİ Mİ OLUNUR
Alevilik bir yol olduğuna göre bu yolda yürümek için kuralları öğrenmek gerekir.
ALEVİ anne ve babadan doğmakla Alevi olunmaz, Alevi çocuğu olur.
ALEVİ çocuğu çocukluk dönemini atlattıktan sonra ikrar vererek Alevi olur.

ALEVİ olmayan bir can, Aleviliği öğrendikten sonra yola ikrar (söz) vererek Alevi olur.
Aleviliği öğrenmek için rehber (rayber) den eğitim alması gerekir. 20.06.2023