DEĞERLENDİRME SAHİP ÇIKIYORUM

DEĞERLENDİRME SAHİP ÇIKIYORUM
Ben de değerlerim sahip çıkıyorum.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki imzalanan protokol gereği okullarda İmam, vaiz, müezzinler görev yapacak.
Çalışmanın Adı
DEĞERLERİME SAHİP ÇIKIYORUM.
Değerlerime sahip çıkıyorum derken hangi değerler ve değerleri anlatacakların hangi vasıflarıyla bu bilgileri vereceğidir.
Bilimsel eğitime ne kadar uygun bir eğitim olacaktır.
Diyanetin personelinin bilgileri İslam dini ile ilgiliyken bu eğitimi alacak öğrencilere bakmak gerekir.
Başta Alevi çocukları olmak üzere diğer inanç mensupları ve inanmayanların çocuklarına verilecek bu değerler ne kadar anlam ifade edecektir.
Aleviliği yok sayan bir anlayışın mensupları Alevi çocuklarına bir şey veremeyeceği gibi onları Asimile etmek için mücadele vereceklerdir.

Aleviler ve ülkenin aydınları,
Zorunlu din dersleri kaldırılsın,
Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın derken zoraki değerlerine sahip çık anlayışı insanı, ahlaki ve demokratik değildir.
Bu anlayıştan ve uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.
Her birey kendi değerlerini çok iyi bilir ve sahip çıkar.
Tek millet, tek din anlayışından vazgeçilmelidir.
Abbas Tan
12.6.2023