DERSİM

DERSİM

1896 Tarihinde Şakir ve Müşür Zeki Paşalar tarafından hazırlanan Dersim Islahat planı ve Nakşibendi tekkeleri raporu ile başlayıp

1925 yasası,

1933 Jandarma Umum Komutanlığı raporu,

1934 Mecburi iskan kanunu,

1935 Dersim kanunu,

4 Mayıs 1937 tarihinde Bakanlar Kurulunun Tunceli Hareket kararı Dersime yapılan baskı ve zulmün birkaç örneğidir.

Onbinlerce Dersimlinin katledildiği kararın verildiği bu gün dünya insanlığa ders olarak okutulup anlatılmalı.

Bugün uyarılan ÇERAĞLAR Dersimde kaybettiğimiz canların anısına.

Aşk ile.

Abbas Tan