DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

Bundan 157 yıl önce (8 Mart 1857) ABDde greve giden 40.000 dokuma işçisinden 129 kişinin hak arama mücadelesi uğruna can vermesi ve bunlardan birçoğunun kadın olması nedeniyle çalışan kadınlar hatırlanmış, 27 Ağustos 1910 tarihinden bu yana da 8 Mart DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ olarak kutlanmaktadır.

Kadın denildiğinde akla gelen ilk şey sevgi, sevgili, ana, bacı ve her şey.

Iki büyük nimetim var
Biri anam biri yarim
İkisinede hürmetim var
Biri anam biri yarim

Ana deyip de geçilmez,
O yar anadan seçilmez
İkisine de kıymet biçilmez
Biri Anam biri yarim

Birisi var etti beni
Birisi Yar etti beni
İkisinin de birdir teni
Biri anam biri yârim

Toplumda kadın erkek ayrımı yapılması kadar basit bir tartışma içerisine girmek insanlık ve Aleviler açısından son derece anlamsız ve yersizdir.

Alevilerde kadına verilen önem erkeklerden farklı değilken günümüzde bu fark açılmıştır. Her ne kadar eşit desekte kesinlikle eşit değiliz. Bunun birçok örneklerini verebiliriz ama Alevilerle diğer toplumları yada inançları mukayese edersek evet Alevilikte Kadın erkek eşitliği açısından birçoklarından çok daha ileride diyebiliriz.

Bunun en açık örneğini sadece Kültürde değil inançta da görebiliriz.

Alevilerin en büyük ve toplu ibadeti CEM dir. Cem ritüellerinin içerisinde semah vardır ve kadın erkek ayrım yapmadan semah birlikte yapılır. Cemde yan yana olurlar.

Aleviler Semahın Kırklar Semahı olduğunu iddia ederler, kaynaklar kırkların içerisinde kadının olduğunu söylemektedir. cemlerde oniki hizmet sahiplerinden süpürgecinin gulbangında “Üç bacıydık Guruhu Naci idik kırklar ceminde süpürgeciydik” diye okumaktadır. Demek ki kırklar meclisinde kadın-erkek birliktelerdi.

Bazı kaynaklar kırkların içerisinde on yedi kadının olduğunu söylerlerken,bazıları da yirmi üç kadının olduğu iddiasındadırlar. Her hangisi olursa olsun burada bir gerçek ortaya çıkmaktadır. oda Alevilerin inanç ve ibadetlerinin temelini oluşturan Cem ve Semahlarda Kadın-Erkek eşitliğinin olması yada işbirliği halinde olmaları.

Buradan hareketle Aleviler Kadın-Erkek eşit şekilde semah dönerler.

Birçok inanç ve Kültür’de kadına bakış son derece farklıdır. Biz bütün inançlara son derece saygılıyız ama dünyada sadece çalışan kadın değil bütün kadınların yerini görebiliriz.
Alevilikte ve Alevilerde kadının yeri ile diğer inançlara bakalım.

İslam’da olay oldukça farklı. İslam her zaman kadını erkekten ayrı tutmuş,hiç bir yerde yan yana getirmemiştir. İbadette de böyle olmuştur.

Namazda erkekle kadın yan yana namaz kılamazlar. Camide dahi yerleri ayrıdır.

Mevlevilikte Semah vardır ama Mevlevi semahında kadın yoktur.

Şiilerde de kadın yoktur. Çalgı yoktur.

Şamanizm de var olan Kadın – Erkek içiçeliğinde yine bir fark vardır.

Şamanlarda Kara Kamlı şamanlar,

Ak kamlı şamanlar vardır.

Giyim kuşam farkı olan Kamlılarda Törenlerde mavi renk giyen mistik bir karakter taşıyan Karakamlı Şamanlara karşı,Sade ve gösterişsiz beyaz renk giyen Şamanlara Akkamlı şamanlar deniyor.

Kadınlar temiz sayılmadıklarından ( Adet gördükleri için) sadece Kara şaman olabilmektedirler ve Kara şamanlar (Kadınlar) gök ruhları adına düzenlenen törenlere hiçbir zaman katılamazlar.

Bundan da anlaşılıyor ki Şamanlarda da tam olarak kadın erkek eşitliği yoktur.

Yunanistan’ın Halkidiki yarımadasındaki Kutsal Dağ (Athos ve Agios Oros ) Hıristiyan Ortodoksluğunun en önemli merkezidir.

Bu kutsal adaya Kadınlar giremiyor hem de günümüzde bu yaşanmaktadır.

Kudüs’te İbranilerce kutsal sayılan Ağlama duvarında kadın ve erkekler birlikte dua ederler ama Ağlama duvarının yanındaki Sinagoga kadınlar giremezler ve sadece erkekler girer ve dua ederler

Başkurt Türklerinde her yıl Mayıs ayında sadece kadınların katıldığı bir tören düzenlenirdi,bunlara en küçük erkek çocuklar dahi alınmazdı.

Hun’lar da benzeri uygulama vardır. ama hiçbiri Alevilikteki uygulamaya benzemez. Çünkü Alevilerin semahında ilahilik var. Bundan da anlaşılıyor ki Semah,Anadolu Alevilerine has ibadetin bir parçasıdır. İsmet Zeki Eyuboğlu’nun dediği gibi.

Kadın-Erkek-Ezgi-Çalgı-Raks beşlisinden kurulu, kutsal bir töreni Alevilerin dışında hiç bir toplumda bulamazsınız.

Birçok inanç ve kültürlerden bahsederken kesinlikle diğer inançlarla mukayese etme yada aşağılama gibi bir düşünce ile söylemiyorum. Bizler bütün inançlara sonuna kadar saygılıyız.

Bütün bunlara rağmen Dünyada olduğu gibi biz Alevilerde de kadına yeterli değer verilmemektedir.

İşte bugün Dünya Emekçi Kadınlar günü diyoruz ve bu konuda kadınlardan çok erkekler konuşuyoruz ve buna da demokrasi diyoruz.

Gerek Demokrasi konusunda gerekse Kadın hakları konusunda Alevilerin duyarlı olmalarının temel nedenleri Aleviliğin Tanrı-Doğa-İnsan anlayışından kaynaklanmaktadır.

Tanrı yaratıcı,
Doğa yaratıcı,
İnsan yaratıcı.

O halde bunların üçünün birbirlerinden farkı ve üstünlüğü yoktur. Kadın ve Erkek yaratıcılığı nedeniyle birbirinden farklı değildir ama günümüzde siyasiler aralarında kadın kotası uygularken bu ayrımı açıkça yapmaktadırlar.

Çalışmak üzere iş müracaatında bulunan erkekten sadece mesleği sorulurken kadından yaşı,
medeni durumu,çocuk sayısı gibi birçok anlamsız sorular dahi kadını aşağılamak için yeterde artar bile.
Bütün bunlara rağmen kadın diye ayrım yapmak insanlık dışı olması son bulmalı.
Sadece çalışan kadınlar değil bütün kadınlar saygı duyulacak insanlardır.
Özellikle çalışan kadınların kadınlar gününü kutluyor tüm kadınların önünde saygıyla eğiliyorum. 07.03.2014
Abbas Tan