GAZİ OLAYLARI

GAZİ OLAYLARI

27 yıl önce bugün 12 Mart 1995 tarihinde İstanbul Gazi mahallesinde yapılan saldırıda başta

Halil Kaya dede olmak üzere onlarca Alevi katledildi.

Bu katledilen canların suçu nedir?

Sadece Alevi, solcu, devrimci olmaları idi. Hakkı ve hakikatı savunmaktı.

Alevi, solcu, devrimci olmak, sevgi ister, hoşgörü, emeğe saygı ister.

Bütün canlıları, doğayı bir bilir ve birlikte yaşamayı temel esas kabul eder.

Bu yaşama biçimini, bu anlayışı bilemeyen, anlayamayan zavallıları piyon olarak kullananlar çok iyi bilsinler ki katliamlar, yakıp yıkmalar bu düşünceyi yok edemez.

Binlerce yıldır Aleviler üzerine oynanan oyunlar Alevileri yıldırmadı, yıldıramadı, yıldıramazda.

Yakın tarihte yaşadığımız Maraş, Çorum, Sivas Alibaba, Malatya olaylarından sonra Sivas Madımak, İstanbul Gazi olayları Alevileri yıldırmadı tam tersine örgütlendirdi.

Gazi olaylarının yirmiyedinci yılında kaybettiklerimizi saygıyla anıyoruz.

Abbas Tan 12MART 2022