İSLAMİYETTE CEMEVİ

İSLAMİYET’TE CEMEVİ

Alparslan Kuytul isimli şahıs İslamiyette Cemevi yoktur,Cami vardır diye bir açıklama yaptı ve Alevilerden kimi insanlar tepki gösterdi.
Niçin tepki gösterdikleri de yeterince anlaşılamadı.

Alparslan Kuytul’un üslubu ve tavırları, sözlerinin sonunda insanlık dışı tavırlar sergiledi,bu ayrı bir tartışma konusu.
Asıl konuya gelelim.

İslamiyette neler vardır, neler yoktur bu konu İslam mensuplarının (müslümanların) sorunudur

Alevilikte Cem vardır, Cemin yapıldığı yerin,mekanın adı da CEMEVİ dir.

Aleviliğin İslamiyet ile uzaktan yakından ilgisi alakası yoktur.
Dolayısıyla kimi Alevilerin Aleviliği İslamiyet’in içerisine sokmaya Çalışmaları nafile bir çalışmadır,çabadır.

İslamiyet’in temel kuralları vardır. Bu kurallar hiç bir Alevi tarafından kabul edilmemektedir.
Alevilikte var olan temel kurallar İslam mensupları (müslümanları) tarafından kabul edilmemektedir.
Bu kurallar nelerdir diye soranlara kısa bir bilgilendirme yapmak zorundayız.

İslamiyette, Ramazanda oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek,Hacca gitmek,şehadet getirmek.
Bu kurallar hiç bir Alevi tarafından kabul edilmemektedir.

Alevilikte, Cem,dem,bağlama,semah,nefes,ikrar,görgü,dar,didar,Hızır, lokma/niyaz,müsahiplik,
Kamil insan, Rıza Şehri,Rayber-pir-mürşid vardır.
Bu değerlerin/kuralların hiç biri İslamiyette yoktur, bazı değerler İslamiyet’te şirktir.

Alparslan Kuytul boşuna kendini yormasın,
Aleviler de bir yığın sorunları varken bu tür konularla zaman öldürmesin.

Aleviler, örgütlenme içerisindeki sorunları üzerinde dursunlar. Aleviliği bir yerlere taşımaya çalışanlarla mücadele etsinler.
Bu ülkenin yüzde doksan dokuzu müslüman diye yanlış bilgi verenlerin karşısında mücadele versinler.

Alevilikte olmayan İnanç Kurulları karşısında mücadele versinler.
Bu inanç kurulları Alevilikte Ruhban sınıf oluşturmakta,bunun gelecekte nelere sebep olacağına bakmalılar.
Aşk ile. 16.1.2022
Abbas Tan.