YAŞANAN ALEVİLİK

Sevgili okurlarım,

Yaşanan Alevilik kitabımızın ikinci baskısı ile Alevilere bir nevi el kitabı niteliğinde hazırlanmıştır.

Konu başlıkları aşağıdaki gibidir.         

                                                

Alevilik                                                                        

Kızılbaşlık                                            

Bektaşilik                                           

Yeniçeri Ocağı                                       

Dört Kapı Kırk Makam                         

Musahiplik                                         

Mezar Törenleri                                 

İmam Cafer Sadık Mezhebi                 

Alevilerin Yaşadıkları yerler               

Karabalılılar                                       

Koçgiriler                                           

Sinemililer                                         

Kumreşliler                                        

Şadilliler                                            

Tahtacılar                                           

Abdallar                                             

Çepniler                                             

Sıraç,Nalcı Amuca                             

Avşarlar                                             

Nusayriler                                          

Alevilerin yaşadıkları iller                   

Alevi Ocakları                                    

Alevilikte Gizli İbadet                           

Alevilikte Semah                                   

Cemevi                                                  

Alevi-Bektaşilikte Cem                       

Üçler                                                                                                               

Beşler                                                                                                            

Yediler                                                                                                       

Oniki İmamlar                                                                                

Ondört Masumu Pak                                                                

Onyedi Kemerbest                                                                     

Kırklar                                                                                                        

Yetmişikiler                                                                                      

Hızır                                                                                                               

Alevi Ozanları                                                                                

Nesimi                                                                                                       

Fuzuli                                                                                                         

Hatayi                                                                                                         

Kul Himmet                                                                                     

Yemini                                                                                                     

Virani                                                                                                                

Pir Sultan Abdal                                                                                

Hacı Bektaş Veli                                                                    

Şeyh Bedrettin                                                                        

Şah Kulu                                                                                             

Abdal Musa Sultan                                                              

Hallacı Mansur                                                                             

Alevi-Bektaşi Tekke ve Dergahları      

Alevi-Bektaşiler hakkında Fetvalar      

Kıyımlar                                                                                              

Gulbanglar