KİTAPLARLA İLGİLİ BİLGİLER

YAŞANAN ALEVİLİK (2.Baskı Mayıs 2014) Kitabım Ürün Yayınları
tarafından okurlara sunuldu.
Aleviliğe ilgi duyanların merak ettikleri konuların tamamına yakınını
bulabileceği bir yapıttır.
Alevilik
Kızılbaşlık
Bektaşilik
Yeniçeri Ocağı
Dört Kapı Kırk Makam
Musahiplik
Mezar Törenleri
İmam Cafer Sadık Mezhebi
Alevilerin Yaşadıkları yerler (Aşiret ve ezbetler)
Karabalılılar
Koçgiriler,Sinemililer
Kumreşliler,Şadilliler
Tahtacılar,Abdallar,Çepniler
Sıraç,Nalcı Amuca,Avşarlar,Nusayriler
Alevilerin yaşadıkları iller
Alevi Ocakları
Alevilikte Gizli İbadet
Alevilikte Semah
Cemevi
Alevi-Bektaşilikte Cem
Üçler
Beşler
Yediler
Oniki İmamlar
Ondört Masumu Pak
Onyedi Kemerbest
Kırklar
Yetmişikiler
Hızır
Alevi Ozanları
Nesimi
Fuzuli
Hatayi
Kul Himmet
Yemini
Virani
Pir Sultan Abdal
Hacı Bektaş Veli
Şeyh Bedrettin
Şah Kulu
Abdal Musa Sultan
Hallacı Mansur
Alevi-Bektaşi Tekke ve Dergahları
Alevi-Bektaşiler hakkında Fetvalar
Kıyımlar
Gulbanglar
Hz.Ali Özdeyişlerİkinci Kitabım:

Türkiye Genelinde
ALEVİ KÖYLERİ
Ürün Yayınları tarafından Mayıs 2014 tarihinde okurlara sunuldu.

Konu Türkiye’de Alevilerin yaşadıkları İl,İlçe ve Köyler.

72 İlde 477 ilçede 4.305 köyde Alevilerin yaşadığı tespit edilebildi.
Köy sayılarına merkez ilçeler dahil edilmiştir. Günümüzde bazı köyler mezra, bazıları mahalle olarak görülmektedir.

Altı Başlık altında toplanmış bilgiler.
Birinci Bölüm : İller (Plaka sırasına göre) Köy ve İlçe sayıları
İkinci Bölüm : En çok Alevi köyü olan ilden başlayarak sıralanmıştır.
Üçüncü Bölüm : İllerin en fazla Alevi köyü olan ilçeleri,
Dördüncü Bölüm : Alevilerin yaşadıkları İllerin köy sayısı,ilçe sayısı ve hangi
ilçenin kaç Alevilerin yaşadığı köyünün olduğu.
Beşinci bölümde : İllerin ilçelere bağlı köylerinin isim listesi.
Altıncı Bölüm : Alevilerin yaşadığı köyler Alfabetik sıraya göre
düzenlenmiştir. 2 örnek aşağıda verilmiştir.

ABBAS TAN

KÖY     İLÇE             İL

550 köy  16 ilçe  Sivas
438 köy   8   ilçeTunceli
320 köy  10 ilçe  Erzincan
236 köy 13  ilçe Çorum
229 köy 12 Tokat
218 köy  10 K.Maraş
169 köy  12 Malatya
128 köy 7 ilçe Amasya
117 köy  11 Erzurum
112 köy 10 Yozgat
98 köy 15 Ankara
94 köy 6 Bingöl
81 köy 6 Hatay
79 köy 5 Adıyaman
62 köy 6 Elazığ
59 köy 28 İzmir
57 köy 14 ilçe  Balıkesir
56 köy 10 ilçe Mersin
63 köy 14 ilçe Adana
53 köy 12 ile Kayseri
50 köy 24 İstanbul
50 köy 1 Muş
50 köy 9 Ordu
48 köy 8 Gaziantep
48 köy 4 Gümüşhane
47 köy 6 Eskişehir
46 köy 9 Antalya
46 köy 11 Manisa
41 köy 5 Kırklareli
40 köy 7 Samsun
40 köy 5 Tekirdağ
37 köy 15 ilçe Bursa
36 köy 9 Aydın
35 köy 8 Kütahya
33 köy 5 Kars
30 köy 3 Ardahan
30 köy 5 Kırıkkale
28 köy 8 Afyon
28 köy 5 Çanakkale
27 köy 3 Edirne
25 köy 7 Muğla
25 köy 7 Sinop
23 köy 7 Giresun
21 köy 4 Nevşehir
19 köy 6 Denizli
15 köy 7 Konya
13 köy 2 Bayburt
12 köy 3 Osmaniye
10 köy 4 Aksaray
10 köy 3 Çankırı
10 köy 3 Düzce
10 köy 3 Kırşehir
9 köy 3 Diyarbakır
9 köy 5 İsparta
8 köy 5 Burdur
8 köy 2 Kastamonu
7 köy 5 Bolu
7 köy 3 Kocaeli
7 köy 1 Van
5 köy 2 Kilis
5 köy 1 Sakarya
5 köy 1 Trabzon
5 köy 3 ilçe Uşak
5 köy 3 Yalova
5 köy 2 Zonguldak
4 köy 3 ilçe Bilecik
4 köy 1 ilçe Şanlıurfa
3 köy 2 ilçe Artvin
3 köy 1 ilçe  Karaman
2 köy 1 ilçe Iğdır
2 köy 2 ilçe Niğde

Toplam
4305 Köy 477 İlçe 72 İL

Abbas Tan'ın fotoğrafı.
Abbas Tan'ın fotoğrafı.