ANLAMAK GEREK

Sular çağladıkça dertler uyanır
İnsanın suratı renge boyanır
İnsan yaşadıkça derde dayanır
Dertsiz olanlara sormak gerekir

İnsan nasıl dertsiz hayat yaşarmış
Aşılmaz dağları bir bir aşarmış
Doğru yoldan giden bile şaşarmış
Bunun sırrı nedir bilmek gerekir

Doğruluk insanı sabırlı eder
Metanetle insan hedefe gider
Kurt ile kuzuyu birlikte güder
Bu sırrı bilerek yaşamak gerek

Sırrı sır edenler kamil insandır
Cahil insan olan sırrı faş eder
Doğru yolda bile yanlışa gider
Sırrı sır edeni anlamak gerek

Sabırlı ol dedi bize dedemiz
Öğüte uyarız sabır ederiz
Yapılan hatayı bizde biliriz
Başkası uyarsa anlamak gerek

Boşa öğüt vermez pirler dedeler
Aklı yeten buna mutlak uyarlar
Abbas Tan gibiler nerden anlarlar
Kamiller meclisi bilmeli gerek
31.8.2019