ANLAYAN GEREK

Ağacın meyvesi dalda güzeldir
İnsanın sözü de dilde güzeldir
Daldan düşen meyve hemen çürürmüş
Söylenen söz altın iken bakır olurmuş

Yeri gelmeyince sohbet edilmez
Söylenen sözlere kıymet verilmez
Bulanık sularda taban görülmez
Sular durulunca gerçek görülür

Muhabbet ehlinin kendisi kamil
Söylediği sözlerin hepsi mamur
Cahil olanlara anlat ne eyler
Kamille cahilin farkı görülür

Kamiller arıdır hem de arıtır
Derdi olanlara derdi söyletir
Cahil inanlarda köşe gözetir
Köşe değil saray olsa ne yarar

Var oluşla yaradılış bir değil
Laftan anlamayanın gönlü hoş değil
Abbas Tan’a bu söylenen ders değil
Dersi bilen değil anlayan gerek.
26.01.2018