ARİFLER MECLİSİ

146

ARİFLER MECLİSİ

Arifler meclisi Rızalık ister
Niyaz eyleyerek özünü göster
Kamiller kalbinde sevgiyi besler
Yolun süreğine rızalık göster

Sevgi muhabbeti besle kalbinde
Güzel sözler aksın yatlı dilinde
Cevherler saklıdır engin gönlünde
Demi dem edene rızalık göster

Kamil meclisinde muhabbet olur
İhtiyacı olan demini alır
İnsan aradığın burada bulur
Muhabbet ehline rızalık göster

Kelamı sevgidir didarı dardır
Bağlama telinde bilgi saklıdır
Abbas Tan bu yolda sade bir erdir
Muhabbet aşkına rızalık göster.
9.10.2020