BANA BENZER

155

BANA BENZER

Bir can gördüm bana benzer
Bana baktım sana benzer
Gece gündüz durmaz gezer
Bir cümleden çok şey sezer

Balık olup suda yüzer
Ceylan olur taşta gezer
Üzüm toplar engür ezer
Her bakıştan mana sezer

Güzel söze meftun olur
Dost kapısı çalar durur
İyiyi gözünden bilir
Bir bakışta dostu sezer

Doğa canlı ayrım yapmaz
İyilik yapmaktan kaçmaz
Altını yerlere saçmaz
Altını bakırı sezer

İnsan hayvan farkı bilmez
Doğruluktan geri durmaz
Abbas Tan a değer vermez
Dost gönlünü görür sezer