BEŞYÜZ GÜN

108
BEŞYÜZ GÜN
Üç Mayıs gününde beşyüz gün oldu
Acılar toplandı bir demet oldu
Gidenler gitti de yerini buldu
Kalanlara selam verenlere bak

Beşyüz gün dediğin birbuçuk yıldır
Üstünde açılan taze bir güldür
İçimden akıyor susuz bir seldir
Kalanlara selam verenlere bak

Peşpeşe gidenler dönüp bakmazlar
Burada kalanlar akıtır yaşlar
Dünyayı dolaşsan bulunmaz eşler
Kalanlara selam verenlere bak

Günler bu kadar da hızlı geçiyor
İnsanın içinden tek tek seçiyor
Sırası gelenler göçüp gidiyor
Kalanlara selam verenlere bak.

Günleri sayarak sona yaklaşır
İnsan acıları dostla paylaşır
Abbas Tan yalınız yolda söyleşir
Kalanlara selam verenlere bak.
3.5.2020