BÜLBÜL

BÜLBÜL
Sevdiğin güneşse sevgilin aydır
Seni bu hale getiren bil ki sevdadır
Toprağın bağrında açan bir güldür
Güle hasret olan görkü bülbüldür

Güneş ısıtırsa toprak var eder
Suyu alan ağaç meyveye gider
Sevdaya tutulan dünyayı neyler
Gülün karşısında öten bülbüldür

Havadan süzülür temiz bir nefes
Doğaya bağlıdır hiç etmez heves
Bülbüle sormuşlar mekanım kafes
Derdini anlatan şeyda bülbüldür

Bülbül öter iken derdi anlatır
Doğaya aşıklar hakkı söyletir
Güzel söz söyleyen kendin dinletir
Abbas Tan doğaya aşık bülbüldür
13.1.2020