CAHİLLİĞİ AŞMAK GEREK

Kamil ile sohbet için
Edep erkan bilmek gerek
Rıza şehri denen yere
Yaşar iken gitmek gerek

Elin dilin belin ile
Eşin işin aşın ile
Hayalin ve düşün ile
Doğru yola gitmen gerek

Doğruluktan ayrılmadan
Dostlarına darılmadan
Yürür iken yorulmadan
Yüreğinle gitmen gerek

Her gidişin gelişi var
Hoşgörüye alışmak var
Küskün ile barışmak var
Enginliği bilmek gerek

İnsan cahil olur ise
Hoşgörüyü bilmez ise
Abbas Tan’a darılırsa
Cahilliği aşmak gerek
21.10.2018