DERDİN DERMANI

Gül dikensiz sevgi yarsız olamaz
Altının kıymetin herkes bilemez
İçinden gelmeyen asla sevemez
Göstermelik sevgi hedef olamaz

Bahçe gülsüz gül bülbülsüz olamaz
İnsan kıymetini herkes bilemez
Kalbi açık olmayanlar göremez
Gözü açık olmak işe yaramaz

Balık susuz ördek gölsüz duramaz
Yürümeyle kaldırımlar aşınmaz
Toprak kazılmadan ürün alınmaz
Ürün alınmakla sorun çözülmez

Aldığın ürünün kıymet(ini) bilirsen
Yoksulun halinden gerçek anlarsan
Var olandan fazlasını verirsen
Bilesin ki mutlu insan olursun

Abbas Tan bunları nerden bilirsin
Ağzına geleni hemen söylersin
Böyle yaşayandan dersi anlarsın
Dertliyi dertsizi sende bulursun.