DERMAN KİMDE

Dayanamaz oldu dağlar zarıma
Yalnızlık geldi durdu kapıma
Çare bulunur mu benim derdime
Derde derman kimde bilemez oldum

Yıllarca mutluluk yaşamım oldu
Bir anda yıkıldı viran bağ oldu
Akıyor göz yaşım pınar sel oldu
Derde dermen nerde bilemez oldum

Terki diyar etti bağlar bozuldu
Çağlayan ırmaklar dere çöl oldu
Dikenli yol artık yürünmez oldu
Derde derman nerde bilemez oldum

Dertli insan figan eder zaralar
Sensizlik kalbimde açar yaralar
İçimde çağladı ırmak oldu dereler
Derde derman nerde bilemez oldum

Durmadan akıyor gözyaşım alkan
Ciğer dayanmıyor olmuş bir volkan
Abbas’ın haline kim olur dermen
Derde derman nerde bilemez oldum.
4.2.2019