DUYGUNUN DİLİ

162

DUYGUNUN DİLİ


Duygunun dilidir yazılan şiir
Bunu anlatana diyorlar şair
Bazen açıklanır yaşama dair
Bu kadar acıya gerekçe nedir

Şairin yüreği sevgiyle dolu
Sevgiden geçiyor mutluluk yolu
Sevgisiz insanın kırılır kolu
Böyle bir sevgiye gerekçe nedir

İnsan duygulanır şiirler yazar
Övgüyü sevgiyi yan yana dizer
Yardan ayrılınca yalınız gezer
Abbas Tan çileye gerekçe nedir.
5.3.2021