ELBET BULURUZ

      144

ELBET BULURUZ
Dertleri toplayıp harman eylesek
Üründen dermanı nasıl buluruz
Samanla taneyi seçip sayarsak
Hangisini daha fazla buluruz

Buğday taneleri tek tek sayılmaz
İçindeki çavdar hemen görülmez
Buğday pazarında gümüş satılmaz
Taneyi alacak tüccar buluruz

Tüccarın hesabı kendi lehine
Kuyu kazıldıkça iner derine
Herkes kapılmıştır çıkar seline
Selden kurtaracak bir can buluruz

Tüccarın malları satılmak için
İnsanlar anlamaz bilmem ki niçin
Abbas Tan derdini anlatmak için
Dertten anlayanı birgün buluruz.
6.9.2020