GELDİĞİ ZAMAN

Toprakla buluştu bir koca beden
Gidişi nedendir bilinmez neden
Bedeni işlevsiz kalınca birden
Hakla hak olmanın geldiği zaman

Vardan var olmuştu değişti beden
Toprakla suyun da bulduğu maden
Herkes gidecektir bu garip yoldan
Giden değil kalan ruhu gör nerden

Hakkı hakikatı kendinde gören
İnsanlık yolunda hizmeti veren
Doğadan güç alıp abide olan
Değişimi bilip sırasın alan

Sıra geldi derken ölüm anlama
Değişimi vücut diye zorlama
Devriye alemi sırrı faş eden
Gidiyorum diyen gitti sen sanma

Dervişler ozanlar duruş sergiler
Nefesle gülbangla mesaj verirler
Senin görmediğin onlar görürler
Görmek gözle değil yürekle olur.

Yüreği sevgiyle dolu olanlar
Abbas Tan’ı hergün darda görenler
Hedefe varınca mutlu olanlar
Varlık deryasında yokluk çekmezler.
8.2.2018 Mersin