GÜNLER GEÇMİYOR

117
GÜNLER GEÇMİYOR

Birbaşına köyde yaşamak zormuş
Her ağaç altında bir hüzün varmış
Genç yaşta gidenler yerini bulmuş
Bir başına köyde günler geçmiyor

İçindeki sevgi dışa vuruyor
Karşındaki insan bunu görmüyor
Senin derdin nedir kimse bilmiyor
Virane bir evde günler geçmiyor

Her insanın köyde birçok derdi var
Gel burda yaşamı bir de sen gör
Gücün yetiyorsa hayatı durdur
Köydeki günlerin kolay geçmiyor

Tek başına köyde yalnız durursun
Üç ileri bir geriye yürürsün
İçmeden yürüyen sarhoş görürsün
Hüzünle bürünmüş günler geçmiyor

İnsanlar hüzünlü o kadar mutlu
Bazan efkarlanır bazan da dertli
Abbas Tan aslında sever sohbeti
Sohbet eylesen de günler geçmiyor.
24.5.2020