HAK BENDE DEDİM

158

HAKK’I ARAYANA,  HAK BENDE DEDİM

Hakkı arayana Hak bende dedim
Kendimi Hak ile Hak olmuş bildim
Evreni var eden ışığı gördüm
Her şeyin özünde ben Hakk’ı gördüm

Atom parçalandı, bilgi çoğaldı
Düşünceler arttı, bilim yol aldı
Her canlı cansızdan çıktı, can buldu 
Artınca bilinçler, bilgiler gördüm

Su akarak kendi yolunu bulur
Varlık deryasında Hakk ile dolur
Hiçlik aleminde doğa var olur
Evreni var eden gerçeği derdim

Vardan var olmanın adı değişim
Bilimle gerçeğe varmaktır işim
Doğada var olan besin yemişim
Onca hakikatı ortaya serdim

Maddenin temeli molekül olmuş
İnsan arayarak esası bulmuş
Bilimsel çalışma oluşa varmış
Aradım, taradım, ben buna vardım

Boş yere arama sende olanı
Baş tacı edelim kendin bileni
Abbas Tan’da bulmuş kamil insanı
Nice mürşitlerden bu dem-i aldım