HAK ve HAKİKAT

125
HAK ve ADALET

Herkes yüreğinin sesini duysa
Yasaya kanuna gerek kalırmı
İnsan birbirinin kıymetin bilse
Bilmem ikiliğe gerek kalır mı

Haklıyla haksızı kimler ayırır
Menfaati olan kimi kayırır
İmkanı olanlar suçu sıyırır
Acep haksızlığa gerek kalır mı

Teammül diyerek yasa çiğnenir
Haklı olan geri durmaz direnir
Menfaati için dişler bilenir
Böyle bir yaşama gerek kalır mı

Doğruyu söylersen köyden kovarlar
Zayıf isen bakıp sana gülerler
Fırsat bulurlarsa basıp döverler
Baskıyla yaşama gerek kalır mı

Bu kadar karışık anlatım olmaz
Haksızlar her zaman cezasın bulmaz
Hatayı kuralı kimse tanımaz
Kuralsız yaşama gerek kalır mı

Hakkını arayan haksız olursa
Haklı iken insan ceza alırsa
Abbas Tan gibiler bakıp durursa
Böyle yaşamaya gerek kalır mı.
6.6.2020