HAKK BENDE

Hakkı arayana Hak bende dedim
Kendimi Hak ile Hak olmuş bildim
Evreni var edip ışığı gördüm
Herkes Haktır Hakkı kendinde görsün

Atom parçalandı toprak su oldu
Ateşin sönmesi topraktan oldu
Cansız dedikleri yürüdü geldi
Bazen sel olurken Heyalan oldu

Su akarak kendi yolunu bulur
Varlık deryasında Hakkı kim bilir
Hiçlik aleminde doğa var olur
Evreni var eden güç bende bilin.

Vardan var olmaktı adı değişim
İlim bilim ile ispatı varoluşun
Doğada var olan meyve yemişin
Kendini var edişi çekirdek ile

Atom çekirdeği molekül olmuş
İnsanın kendisi Hakla Hak olmuş
Yedi kat yukarı yada aşağı
Arayanlar için tam hayal olmuş

Boş yere arama sende olanı
Baş tacı edelim kendin bileni
Abbas Tan’da bulmuş kamil insanı
İnsanı kamil de bilim deryası.
2.3.2018