KAMİL OLMAK

Kimseye bilerek zarar vermedim
Sırrı hakikata daha ermedim
Varlığı yokluğu henüz bilmedim
Bildiğimde sırrı faş eylerim ben

Ben beni bileli eziyet gördüm
Anamdan babamdan nasihat aldım
Taşlı yolları da hep asfalt saydım
Geçtiğim yolları sıraladım ben.

Şeriat tarikat yola giriştir
Marifet insanda meyve veriştir
Sırrı hakikatta Hakka eriştir
Kamil olur isem anlatırım ben.

Kamil insanların yeri rıza şehridir
Orada küçüğü büyüğü hepisi birdir
Kemalet insanın yüzünde nurdur
Nuru bende değil sende gördüm ben.

Ben beni bileli yolda yürüdüm
Noksanı eksiği kendimde buldum
Yetmişinde cahil Abbas Tan oldum
Cahilken kamili zor bulurum ben.
5.10.2018