TERZİ

TERZİ
Şehir şehir gezdim kumaş aradım
Aldığım kumaşı diktiremedim
Dikilmeden önce ölçü alınır
Ölçüyü alacak terzi bulmalı

Terziler insanın boyuna bakar
Kafası sarmazsa eğreti diker
Astarı basitse arkayı çeker
Usta terzi ne yaptığın bilendir

Çıraklık yaparak usta olunur
İşine bakınca hemen bilinir
Aldığı eğitim gözle görülür
Çıraklık bilginin temel taşıdır

Çırak kalfa olur sonrası usta
Usta olamayan olurmuş yasta
Ustalar yaparlar peş peşe beste
Terzinin makası kaleme benzer

Kalemle kağıda yazılan kelam
Kumaştan yapılan insanı örten
Bilgi paylaştıkça gönüller açan
Sermaye ötesi anahtar bilin

Terzi markasıyla kumaşı keser
Arif olanlar da bilgiyi seçer
Anahtarlar bilgi hazinesin açar
Makas anahtarla kalem olmalı

Kumaş bilgi idi terzi de arif
Abbas Tan bu yolda olursa çırak
Eğri yollar bir gün olursa direk
Çıraktan kalfayı gitmek zor olmaz.