TOPRAKLA GÜNEŞ

Toprağı kazınca suyla buluştum
Güneşe bakınca ateşi aştım
Havada bulutla yaşla tanıştım
Aştığım dağlarda dostla görüştüm.

Dostu bulmak kolay değil zor oldu
Dostun kıymetini bilen az oldu
Dostun bahçesinde meyve bol oldu
Bolluk bahçesinde dostla buluştum.

Bolluğun temeli emek toprak su oldu
İnsanın insana derdi nazı çok oldu
Havayla su ile sevgi seli bol oldu
Toprakla Güneşle suyla buluştum

Toprakla güneşle bitki bağ oldu
Suyu alan bitki çınar çam oldu.
Doğa sevgisini özümden aldım
Aldığım sevgiyle dostla görüştüm

Toprakla güneşle her şey oluştu
Uzakla yakın da anda birleşti
Abbas Tan bunlardan nasibin aldı
Dedi toprak güneş hava suyla birleştim