VAR EDEN TOPRAK

Kuşun yuvası çöptendir
İnsanın derdi içtendir
Güzel kokuyu veren güldür
Gülü var eden topraktır

Toprak güneş su ve hava
Bütün dertlere deva
Emek de bazen berhava
Gülü var eden topraktır

Karınca yerde yürürken
Balıklar suda yüzerken
İnsan mutluluk dilerken
Gülü var eden topraktır

İnsan insanın dengidir
Söylemleri kehribardır
Büyük servet itibardır
Gülü var eden topraktır

Mal mülk alıp satılandır
Sevgi kalpte bulunandır
Abbas Tan’da görünendir
Gülü var eden topraktır. 15.3.2018