VAR OLUŞ

Canlının gücüne can ve ruh dedik
Yaradılış değil Varoluş dedik
Cansızdır diyerek bitkiyi hor gördük
Sonra anladık ki ondan var olduk

Doğadan beslendik hemde kirlettik
Değişim diyerek cismi maf ettik
Sıkıntı çekerek bunu hak ettik
Parçası olduğun doğa sendedir

Bir üzüm tanesi bahçe bağ oldu
İnsanın elinde toprak dam oldu
Toprakla buluşan mihmandar oldu
Deniz buharlandı nem yağmur oldu.

Evreni var eden doğa kendisi
Semada dolaşan enerji sesi
Şimşekle buluşan yağmurun sesi
Derya denizlerin sanki nefesi

Dağda hayvanları suda balığı
Bütün canlıların birdir varlığı
İnsanlar ararlar mutlu birliği
Birliğin demine gerçek erenler

Erenler Hu diyerek Hakka seslenir
Hakkın deryasında gönül uslanır
Abbas Tan topraktan çok da beslenir
Yaşamın sonunda Hu der yaslanır