YİNE EFKARLANDIM

126
YİNE EFKARLANDIM
Yine efkarlandım geçtim oturdum
Geçmişimi ölçüp tartıp bitirdim
Nice yaşananı sildim süpürdüm
Dönüp baktım herşey yerli yerinde

Geçmiş silinmiyor hem de büyüyor
İnsan yaşamında neler görüyor
Bazan atlı bazan yaya yürüyor
Hele dön bak herşey yerli yerinde

Gidenler gidiyor kalan çekiyor
Kimsesiz binada baykuş ötüyor
Dost meclislerinde hamlar pişiyor
Pişmişi hamı da yerli yerinde

Çok fazla zorlama bir şey değişmez
Cahil olan menziline erişmez
Abbas Tan bu günler asla değişmez
İstediğin herşey yerli yerinde.