YOLUMUZ

Varoluştur bizim temel ilkemiz
Aydınlığa çıkar bilim yolumuz
Doğayı canlıyı hep bir biliriz
İlimle bilimle yürür yolumuz

Yaratan bilmeyiz vardan olmuşuz
İnsanı kamili yolda bulmuşuz
Dört kapı açmışız hedef seçmişiz
Hedefimiz Rıza şehri görmüşüz

Kamilin hedefi Rıza şehridir
Eğitimi vardır dörttür kapısı
Şeriat tarikat yolun yarısı
Marifet Hakikat yolun gerisi

İnsanı kamilin Hakkı kendisi
Bundan başka yoktur önü gerisi
Vardan var olmuştur yoktur gayrısı
İlimi bilimi temel almışız

Rızalık almıştır kamil olanlar
Bu yolun sırrını iyi bilenler
Varlık deryasında yüzüp gidenler
Doğadan beslenir devri bilenler

Yoktan var olmayız çünkü varlığız
Kainat dört unsur sonda birliğiz
İyiyi kötüyü bizler eyleriz
Yaradan bilmeyiz vardan varız biz

Hakkın kendi olmuş sağlam bir yapı
Yolu tamamlamış dörtlü bir kapı
Abbas Tan bu yolda yorulmaz biri
Çünkü hedeflemiş Rızadır şehri
27.8.2019