YOLUN KURALI

153

YOLUN KURALI

Yola girip hakkın alsan
Musahiple ortak olsan
Marifetle meclis bulsan
Hakikatte Hakk olursun

Meclislerde nasihat al
Erkanlarda yerini bil
Alevice söyle bir dil
Toplulukta can olursun

Güzel sözler öğren öğret
Bilgin ile ilim üret
Çıkar değil sevgi gözet
Abbas Tan da can bulursun