YOLUN KURALI

Elimizde yoktur tartı terazi
Herkes hakkına da oluyor razı
Hak kabul eylesin nazı niyazi
Yolumun gereği böyle emreder

Cem olacak diye peyik dolanır
Eş ve çocuklarla canlar toplanır
Asker gelir diye kapı beklenir
Yolumun gereği böyle emreder

Çerağlar uyanır yüzler nurlanır
Nefesler okunur bilgi verilir
Yılda bir defa da görgü görülür
Dara durmak için gönül paklanır

Rayber ile pirler cemi yönetir
Gözcü baba meydanı da gözetir
Zakir elde sazla yolu anlatır
Yolumun gereği böyle emreder

Süpürge çalınır meydan paklanır
Suçlu olanlarda burda aklanır
Duyulan suçlarda kalpte saklanır
Sırlar faş edilmez kural böyledir

Lokmalar dağılır dolu alınır
Dolunun içinde bilgi saklanır
Gönül terazisi burda tartılır
Ağır gelen mutlak vicdan olmalı

Kapıdan girince herkes eşittir
Buyüğü küçüğü kardeş bacıdır
Kamil olanlarda başlar tacıdır
Ceme giren her can turap olmalı

Erenler meydana niyaz ederler
Herkes birbirine sağlık dilerler
Sağ salim de evlerine gideler
Yolun kuralları böyle emreder

Saka suyu verir toprak ıslanır
Cemde canlar bilgi ile beslenir
Evde kalanlara niyaz yollanır
İri diri olmak yolun kuralı

Birbirinden razı dağılır canlar
Abbas Tan bildiği bukadar söyler
Derdine dermanı kimlerden sağlar
Yolun kuralları dürüstlük ister.
3.10.2019