Hıdır Çakmak Dersim Katliamında yaralı kurduldu Ağzunik