İngiltere Alhaslılar Der. Abbas Tan “Hak ve Hakikat”